Procedura badania trzeźwości pracowników 2023

13-01-2023 Sejm przyjął nowelizację odnośnie badań trzeźwości pracowników przez pracodawców.  

Spisujemy procedurę postepowania w zakładach pracy odnośnie badań trzeźwości pracowników i podwykonawców po nowelizacji która nastąpi z początkiem  2023 roku. Procedura jest dostosowana do konkretnej firmy i grupy zawodów -„szyjemy procedurę na miarę”. Procedura opisuje krok po kroku jak postępować z pracownikiem w danej sytuacji, jakie ma przywileje pracownik i pracodawca, jak: dokumentować, badać, zapobiegać, jakich urządzeń używać, kto może badać, kto ponosi koszty badań, jak chronić badanego i jego dane wrażliwe, progi trzeźwości i inne dane. Badania trzeźwości obejmują alkohol i inne substancje psychoaktywne -narkotyki ,dopalacze NPS (nowe psychoaktywne substancje) oraz leki psychotropowe jak też leki OTC.   

W nowej ustawie pracodawca może  przeprowadzać badania prewencyjne. Można  je prowadzić po wcześniejszym ogłoszeniu procedury postepowania przedstawionej pracownikom na dwa tygodnie wcześniej przed rozpoczęciem  badań, pisemnie lub w innej formie np. elektronicznie. Procedura ma na celu zabezpieczenie firmy przed utratą marki, stratami finansowymi oraz naruszeniami godności i innych dóbr osobistych pracownika lub podwykonawcy. 

Procedura jakią proponujemy powstała na bazie naszych własnych doświadczeń podczas pisania i wdrażania oraz realizacji  procedur badań dla wielu firm oraz wykonywanie  badań pracowników w zakładach pracy od 2003 roku do chwili obecnej- Kwiecień 2023. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt na skrzynkę ustniki@ustniki.pl   lub  tel. 501 134 201.