Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu – nowe wyniki badań 

Nowe dane potwierdzone badaniami z  2016 roku

Najnowsze wyniki badań opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie medycznym „The Lancet” potwierdzają, że każda dawka alkoholu negatywnie wpływa na zdrowie.

Picie alkoholu jest głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na marskość wątroby, niektóre nowotwory czy choroby sercowo-naczyniowe. W wyniku spożycia alkoholu dochodzi także do wielu urazów i obrażeń, związanych ze stosowaniem przemocy czy uczestniczeniem w wypadkach drogowych. Zerowe spożycie alkoholu minimalizuje ogólne ryzyko utraty zdrowia.

Każda ilość alkoholu szkodzi
Wyniki badań są jednoznaczne: spożycie alkoholu generuje globalne problemy i negatywnie wpływa na stan zdrowia publicznego, odpowiadając za prawie 10 proc. zgonów w populacji osób w wieku 15-49 lat.

Odkrycia badaczy sugerują, że polityka zdrowotna wymaga zdecydowanych działań, które będą przeciwdziałać spożyciu alkoholu i obalać mity na jego temat. Szeroko rozpowszechniony pogląd dotyczący korzystnego wpływu niewielkich dawek alkoholu na zdrowie wymaga natychmiastowej rewizji. Nowe metody badań i pogłębione analizy pokazują bowiem skalę, w jakiej spożycie alkoholu przyczynia się do śmierci i niepełnosprawności. Badacze podkreślają, że nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu.

Alkohol jest jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie
Badanie oceniające wpływ i skutki spożycia alkoholu na zdrowie w latach 1990-2016 w 195 krajach wykazało, że w 2016 roku na całym świecie zmarło w wyniku spożycia alkoholu prawie 3 miliony osób. 12 proc. zgonów dotyczyło mężczyzn w wieku od 15. do 49. r.ż.

 Europa nie ma czym się chwalić – najważniejsze fakty

  • W Regionie Europejskim WHO odnotowuje się najwięcej przypadków złego stanu zdrowia i przedwczesnej śmierci spowodowanych spożywaniem alkoholu;
  • Im większe jest spożycie alkoholu w poszczególnych krajach (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), tym większe jest prawdopodobieństwo szkód związanych z piciem i uzależnieniem od alkoholu;
  • Zarówno ilość spożywanego alkoholu, jak i częstotliwość picia zwiększają ryzyko szkód zdrowotnych oraz społecznych;
  • Ryzyko śmierci wzrasta liniowo wraz z ilością spożywanego alkoholu;
  • Unia Europejska jest regionem najbardziej dotkniętym problemem nadmiernego picia. Jedna piąta populacji europejskiej w wieku 15+ miała epizody ciężkiego spożycia alkoholu (5 lub więcej drinków lub 60 gramów alkoholu przy jednej okazji) przynajmniej raz w tygodniu. Ciężkie picie epizodyczne jest powszechne we wszystkich grupach wiekowych w całej Europie.

Coś się musi zmienić
Wyniki badań zaprezentowane w czasopiśmie „Lancet” potwierdzają konieczność ograniczenia szkód wynikających ze spożywania alkoholu. Pomysłów jest wiele – opodatkowanie i regulacja cen, w tym ustalenie minimalnej ceny jednostkowej, oraz kontrola rynku czy ograniczenie fizycznej dostępności alkoholu… Minimalna cena jednostkowa za alkohol została wprowadzona w Szkocji w maju 2018 roku. Oczekuje się, że wskaźniki śmiertelności i zapadalności na różne choroby w wyniku spożycia alkoholu będą znacznie mniejsze od tych zaprezentowanych w badaniu.

Źródła: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09 /there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931310-2 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31571-X/fulltext