Analiza wysoko laboratoryjna włosów na zawartość substancji psychoaktywnych

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub email w celu uzgodnienia miejsca i czasu pobrania włosów!

Informujemy iż obecnie wprowadziliśmy do swojej  oferty ,nową innowacyjną metodę , bardzo popularną w krajach wysoko rozwiniętych do wykrywania substancji psychotropowych  z włosów obejmującą szeroką grupę, substancji. Nowość! Biomarker nikotyny kotynina. Identyfikujemy też GHB.

Badania te są wykonywane metodami wysoko laboratoryjnymi jak:   LC-MS/MS, GC-MS oraz metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym z Head-Space. Jako jedyni w kraju mamy akredytowany tak szeroki zakres wykrywanych związków, opartej na wzorcach przy udziale najwyższej klasy specjalistów i najnowocześniejszego sprzętu, którym dysponujemy. W krajach takich jak USA czy Niemcy metoda ta jest najpopularniejszą jeżeli chodzi o detekcje substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka.

Laboratorium ma akredytację PCA  i działa w oparciu o normę ISO/IEC PN-EN 17025:2017

Udzielamy wsparcia przed wykonaniem  pobrania materiału do badania  aby zachować dobre relacje międzyludzkie. 

Z badań włosów korzystają: osoby prywatne i firmy z całej Europy ponieważ działamy zgodnie ze sztandarami ISO/IEC PN-EN 17025:2017 :pracodawcy (Linie lotnicze, armatorzy, firmy transportowe, komunikacyjne ), osoby pomawiane w rodzinie lub pracy, szkole o konsumpcje substancji odurzających ,osoby które utraciły prawo jazdy a odzyskały je  warunkowo, strony w sprawach rozwodowych które są pomawiane  o zażywanie substancji zakazanych aby ograniczyć im dostęp do dzieci. Obecnie z tej metody  badań (anonimowo) korzystają wspólnicy w spółkach,  …. Koniec z pomawianiem, tym badaniem możesz udowodnić swoją czystość.  

Dlaczego warto korzystać z testów we włosach ?
Największe zalety metody badania substancji we włosach to długie tzw. „okno czasowe”(1 cm włosów to około 1 miesiąc naszej historii np.5 cm to około 5 miesięcy jaki możemy przebadać. Badać możemy całościowo np. 5 cm lub możemy ciąć włosy na segmenty 1cm  i badać miesiąc po miesiącu. Badanie to pozwala na podanie przybliżonego czasu zażycia substancji nawet do 12 miesięcy wstecz. W przypadku próbki śliny substancje można stwierdzić tylko w ciągu 48 godzin od zażycia, a w moczu większość w ciągu 2-3 dni od kontaktu.
Bardzo trudne jest zafałszowanie próbki włosów co jest możliwe w przypadku moczu (eliminacja fałszywie ujemnych wyników ).
Eliminują możliwość zewnętrznej kontaminacji poprzez np. przebywanie w pomieszczeniu gdzie palono narkotyk (brak fałszywie dodatnich wyników).
Badania pokazują najwyższą skuteczność detekcji we włosach substancji psychotropowych czy środków odurzających  w porównaniu do innych materiałów biologicznych. Substancje psychoaktywne wbudowują się w strukturę włosa w okresie 3 tygodni od momentu zażycia. Dlatego też nie należy pobierać włosów tuż po spożyciu. 

Rodzaj badanego materiału

Oznaczana substancja

Cena

Termin realizacji

Kosmyk włosów*

Zbadanie próbki włosów na zawartość substancji stanowiących środki odurzające i psychotropowe

1500 PLN
brutto / 1 próbka do

3 cm   

Od 14 do 31 dni roboczych

Kosmyk włosów*

Pobranie, zbadanie i udokumentowanie pobrania próbki włosów do celów dowodowych  z opinią .

Od   1950    PLN
brutto / 1 próbka do

3cm  

Do 31 dni roboczych 

Kosmyk włosów*

Marker ETG świadczy o chronicznym

nadużywaniu alkoholu.

1500
brutto / 1 próbka 

3cm  

Od 14 do 31 dni roboczych

Kosmyk              włosów*

Biomarker kotynina świadczy o paleniu papierosów, nikotynizm

.

1500
brutto / 1 próbka 

3cm 

Od 14 do 31 dni roboczych

Nr konta do przelewu Medat2000 Janusz Peryt 43 1020 1185 0000 4602 0013 7042

*Szczegółowa instrukcja pobrania włosów do badań na dole artykułu lub poproś o instrukcje krok po kroku na e-mail.
*Szczegółowy zakres badanych substancji wysyłamy na e-mail. 

Do celów dowodowych włosy pobiera osoba do tego upoważniona, przeszkolona  w/g procedury Society of Hair Testing. 

Sposób pobierania materiału do badań dla własnych potrzeb:

Włosy należy pobrać z potylicznej części głowy(obszar: czubek  tyłu głowy i obszar między uszami)  włosy przed obcięciem  należy związać nitką lub gumką, ściąć tuż przy skórze głowy, kosmyk włosów powinien być grubości ołówka (ok. 6 – 7 mm średnicy, minimum 200 mg). Ponadto należy zaznaczyć w wyraźny sposób kierunek wzrostu włosów -wiązanie bliżej skóry  głowy. Tak pobrane włosy należy zapakować w folie aluminiową dobrze zwinąć aby w trakcie transportu nie doszło do przesunięcia się poszczególnych włosów zapakować  do koperty , przesłać na uzgodniony z nami  adres Medart2000 Peryt Janusz  Warszawa.

 Interpretacja wyników.

Wynik równoznaczny lub przekroczenie podanych progów świadczy o konsumpcji substancji z danej grupy narkotyków.

1.Amfetaminy : metamfetamina, MDA, MDMA/Ecstasy/, MDEA     0,1  ng/mg
2.Kannabinoidy : marihuana,haszysz…                                      0,02 ng/mg
3.Opiaty : morfina, heroina, kodeina, opium                               0,1   ng/mg
4.Kokaina (BZO)                                                                       0,1   ng/mg

5.Benzodiazepiny                                                                     0,05 ng/mg

Analiza włosów na zawartość EtG

Glukuronid etylu ( EtG ) jest metabolitem etanolu, który powstaje w organizmie w wyniku glukuronidacji po ekspozycji na etanol, zwykle z picia napojów alkoholowych . Jest wykorzystywany jako biomarker do testowania etanolu i monitorowania abstynencji alkoholowej w sytuacjach, w których spożywanie alkoholu jest zabronione, na przykład przez wojsko, w programach leczenia alkoholowego, w profesjonalnych programach monitorujących (pracownicy służby zdrowia, prawnicy, piloci linii lotniczych w odzyskiwaniu uzależnień ), w szkołach, klinikach transplantacji wątroby . Oprócz stosowania do monitorowania abstynencji i wykrywania picia, EtG ma również potencjał monitorowania ilości spożywanego alkoholu w czasie, ponieważ można go wykryć we włosach.

Interpretacja wyników.

0,00 do 7 pg/mg świadczy o abstynencji.

7.00 pg/mg do 30 pg/mg świadczy o umiarkowanym spożyciu etanolu.

Powyżej 30 pg/mg świadczy o chronicznym nadużywaniu alkoholu.

Oznaczenie etylu glukoronowego (ETG) powyżej 30 pa/mg we włosach mocno sugeruje chroniczne nadużywanie alkoholu (odpowiadającemu powyżej 60 g czystego alkoholu dziennie przez kilka dni t.j. -6 porcji alkoholu -odpowiada to np. 3 butelek piwa 0.5l 5%) zgodnie z konsensusem Society of Hair Testing, przez okres odpowiadający długości testowanego pasma włosów. Oceniamy był średni wzrost włosa 1 cm (0.8 – 1,2 cm) przez miesiąc. Ponadto maksymalny okres 6 miesięcy należy dodać w celu uwzględnienia wzrostu włosów w fazie telagen i katagen. Stąd w tym przypadku badana długość włosa 3 cm odpowiada retrospektywnemu okresowi 3 do 9 miesięcy przed pobraniem włosów do badania. Wynik jest wiarygodny i jednoznaczny. 

Kotynina (obecnie nie badamy) Nowoczesny i innowacyjny test z włosów do wskazania poziomu kotyniny w organizmie. Dzięki temu można stwierdzić ilość przyjmowanej dziennie nikotyny lub abstynencji.
Kotynina jest organicznym związkiem chemicznym który powstaje w wyniku rozkładu nikotyny w organizmie człowieka. Kotynina jest metabolitem nikotyny, o okresie półtrwania 20–40 godzin.

U palacza tytoniu można wykryć kotyninę z włosów nawet po kilku miesiącach .
Z pomocą tej metody można zwiększyć efektywność badań miejsca pracy, oraz sprawdzać skuteczność rzucania palenia. Punkt odcięcia Cut Off dla Kotyniny  to 0,05 ng/mg.

GHB (obecnie nie badamy)To tzw. tabletka gwałtu. Substancja ta występuje naturalnie na pewnym poziomie w naszym organizmie i dość trudno było  udowodnić  że podano mu GHB. Opracowaliśmy i opatentowaliśmy metodę, która pozwala udowodnić że podano z zewnątrz GHB.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.