Zapraszamy do udziału w szkoleniach on line: 

1/Zasady bezpieczństwa i higieny, podczas wykonywania badań alkomatem  w czasie pandemii i po.

2/Zabezpieczenie  przed zakażeniami badanego i badającego, podczas wykonywania badań alkomatem za zgodą pracownika.

3/Komunikacja w Firmie językiem Porozumienia bez Przemocy wg. Marshalla Rosenberga (ang. Nonviolent Communication - NVC) madeinempaty- Katarzyna Raabe

4/Posprzątajmy po pandemii- redukcja nadmiaru stresu w pracy zdalnej i nie tylko. Warsztat dedykowany jest dla Firm. 

Żonglowanie inaczej aktywna medytacja pomaga w szybkim tempie uwalniać się z napięć oraz zrywać nawykowe zachowania.

                                                                                                    

Cel szkolenia

 

Nabycie umiejętności wyważonego, adekwatnego reagowania i stosowania prewencji odnośnie używek, tych legalnych jak kawa, nikotyna, nap. energetyczne, jak i tych zakazanych prawem.  W oparciu o przestrzeganie regulaminu zakładowego i zasad międzyludzkich, zachowania dobrego imienia i marki firmy.

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny. Wykorzystujemy nowe techniki zapamiętywania, gwarantujemy natychmiastową przyswajalność przekazywanego materiału. Prowadzone jest z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków, burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, "okrągłego" stołu doświadczeń, a także w oparciu o konkretne przykłady zgłaszane przez uczestników szkolenia i inne.  

 

                                                                                                                       
Dla kogo

Szkolenie skierowane jest  do:

  • Osób kierujących pracownikami (kierownik, mistrz, menager, brygadzista, właściciel firmy, HR, BHP), odpowiedzialnych za organizowanie pracy podległym pracownikom, którzy dopuszczają pracowników do pracy, prowadzą odprawy pracowników przed rozpoczęciem pracy,  oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładzie pracy.
  • Kim jesteśmy

Od ponad 20 lat zajmujemy się bezpieczeństwem "miejsca pracy". Na bazie własnych doświadczeń i innych, budujemy współczesne systemy zabezpieczeń  przed dopuszczeniem do pracy osób  "niezdolnych".

 

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem ewidencyjnym 3.14/00228/2019  


Co zyskujesz

Poprzez poszerzenie wiedzy, kadra nadzoru a zarazem podlegli im pracownicy zyskują nową świadomość, panowania nad swoimi emocjami, stresem, słowo odpowiedzialność nabiera nowego znaczenia. Otrzymujesz certyfikat. Pogłębiają się relacje międzyludzkie i bezpieczeństwo. Pracownicy chętnie uczestniczą w szkoleniu, przejawiają duże zaangażowanie  podczas warsztatów z uwagi na to że tą wiedzę  i doświadczenie mogą wykorzystać także  w życiu osobistym.

Szkolenie jest wolne od marketingu czy też lokowania produktów!!! 

 

 

Cena szkolenia

Przez lata prowadząc szkolenia nauczyliśmy się, że klienci bardzo często wybierają program szkolenia, skonfigurowany indywidualnie „uszyty na miarę”  dostosowany do obecnych ich potrzeb.

Dlatego zdecydowaliśmy się, że każdy klient, który zapyta nas o cenę dostanie indywidualną, specjalną ofertę. 


Organizacja zajęć

Teraz trzy formy szkolenia ! 

  • *indywidualne on-linegdy brakuję Ci czasu, albo  chcesz konsultować i rozwiązywać problemy  zdalnie
  • *stacjonarne otwarte - praktyczne imitowanie przyszłych zagrożeń i rozwiązywanie ich w zespole
  • *stacjonarne zamkniete wewnętrzne- (w firmie klienta) - dla osób decyzyjnych w firmie w formie spotkania informacyjnego np; nowe sposoby ograniczenia ryzyk i prewencji w zapobieganiu wypadków spowodowanych nadużywaniem m.in. nikotyny. 
  • Uczestnik otrzymuje narzędzia dydaktyczne, oraz imienny certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności i wiedzy.
  •  

 

Kontakt: Tel. 501 134 201   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Szkolenie  dedykowane:

Działania zapobiegające występowaniu przypadków świadczenia pracy osobom niezdolnym- w stanie po użyciu alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

 

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności rozpoznawania, osób pod wpływem substancji zakazanych prawem jak też leków OTC w ilościach nie terapeutycznych.

Nabycie umiejętności właściwego reagowania i stosowania prewencji w oparciu o przestrzeganie regulaminu zakładowego, zasad międzyludzkich oraz zachowania dobrego imienia i marki Firmy.

Podstawa prawna 

Kodeks wykroczeń Rozdz. X. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób

Art. 70. [Czynności osób niezdolnych]

§ 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, których nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i podejmuje W tym stanie czynności zawodowe.

 

 

Szkolenie ma charakterwarsztatowy, interaktywny. Prowadzone jest z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków, burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, "okrągłego" stołu doświadczeń oraz wykładów, a także w oparciu o konkretne przykłady zgłaszane przez uczestników szkolenia.

 


Szkolenie skierowane jest do kadry nadzoru podstawowego managerów którzy np. dopuszczają pracowników do pracy, prowadzą odprawy pracowników, oraz innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Od 20 lat zajmujemy się bezpieczeństwem "miejsca pracy", działaniami prewencyjnymi odnośnie zachowania szeroko pojętej trzeźwości pracowników w zakładach pracy . Oprócz dydaktyki i zajmujemy się interwencją-badaniami (obecnie wstępnymi) trzeźwości pracowników na zlecenie pracodawcy.

Realizujemy również programy wsparcia pracowników.Elementy programu 4 h spotkania .

1/Rodzaje dostępnych używek.

2/Tworzenie mapy zagrożeń.
3/Metody i techniki oceny stanu trzeźwości, wstępna ocena "optycznie - zmysłami".
4/Urządzenia do badania stanu trzeźwości.

5/Zasady prowadzenia badań.

6/Tolerancja, interpretacja wyniku pomiarów.
6/Warsztat z badań organoleptycznych i sensoryki.
7/Przepisy BHP i zasady etyczne podczas prowadzonych badań zgodnych z RODO i UODO.
8/Dobra komunikacja.
9/Prawidłowe tworzenie i zabezpieczanie materiału z przeprowadzonych badań:
10/Protokół z badania wydychanego powietrza, śliny,
11/Warsztat z badań 
alkomatem, narkotestem.
12/Radzenie sobie  z nadmiarem stresu podczas prowadzonych badań.
13/Stres -rozładowywania stresu - fizyczne i inne metody redukcji napięcia spowodowanego stresem
14/Dostosowanie metody monitorowania stanu trzeźwości pracowników do profilu Firmy.
15/.Punkty "0" ”pozwól mi to zrobić samemu”, samoświadomość.
16/Środki prewencyjne w zakładzie pracy - najnowsze i najskuteczniejsze techniki oddziaływania, sposoby i zasady ich stosowania-doświadczenia innych firm na świecie.
17/Najczęściej popełniane błędy - główni winowajcy czyli nasze własne błędy.
18/Omówienie ważnych elementów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zmianami)
19/Orzecznictwo Sądów w sprawach "alkohol, narkotyki, dopalacze  w miejscu pracy".
20/Wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczycieli ZUS jak też inne Firmy i Towarzystwa asekuracyjne, regres.

CENA SZKOLENIA
Cena do uzgodnienia przez strony(sugerowana cena 300zł netto od osoby) : obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, materiały i pomoce dydaktyczne, imienny certyfikat.
Szkolimy w grupach około 12 - 15 osób.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia będą prowadzone w miejscu i terminie ustalonym ze zleceniodawcą. Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 4 h .
Koszt dojazdu do klienta do uzgodnienia przez strony.
Istnieje możliwość organizacji indywidualnego toku szkoleń z całości lub wybranych zagadnień programu.
Kontakt: Tel. 501 134 201

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.