1/Zasady bezpieczństwa i higieny, podczas wykonywania badań alkomatem  w czasie pandemii.

 

 

2/Komunikacja w Firmie językiem Porozumienia bez Przemocy wg. Marshalla Rosenberga (ang. Nonviolent Communication - NVC) madeinempaty- Katarzyna Raabe

 

3/Stres  - jak wykorzystać nadmiar stresu w obecnej sytauacji jako dodatkowe źródło energii.  Warsztat dedykowany jest dla Firm. 

 

4/Mindfulness i jego odmiany aktywne i pasywne  - program oparty na pedagogice cyrku. Warsztat prowadzący do uwalniania się z napięć oraz  nawykowych natrętnych zachowań.

 

5/Ocena zdolności fizycznych i psychicznych pracowniów w dobie covida przed przystąpieniem do  pracy w zawodach wymagających szczególnej uważności i innych predyspozycji psychofizycznych.

Szkolenie bezpłatne w ramach prewencji wypadkowej  dla klentów chronionych przez Metlife na Wypadek.

 

 

                                                                                                  

 

  • Kim jesteśmy

Od ponad 20 lat zajmujemy się bezpieczeństwem "miejsca pracy". Na bazie własnych doświadczeń i innych, budujemy współczesne systemy zabezpieczeń  przed dopuszczeniem do pracy osób  "niezdolnych".

 

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem ewidencyjnym 3.14/00228/2019   

  •  

 

Kontakt: Tel. 501 134 201   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Szkolenie  dedykowane:

Działania zapobiegające występowaniu przypadków świadczenia pracy osobom niezdolnym- w stanie po użyciu alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

 

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności rozpoznawania, osób pod wpływem substancji zakazanych prawem jak też leków OTC w ilościach nie terapeutycznych.

Nabycie umiejętności właściwego reagowania i stosowania prewencji w oparciu o przestrzeganie regulaminu zakładowego, zasad międzyludzkich oraz zachowania dobrego imienia i marki Firmy.

Podstawa prawna 

Kodeks wykroczeń Rozdz. X. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób

Art. 70. [Czynności osób niezdolnych]

§ 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, których nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i podejmuje W tym stanie czynności zawodowe.

 

 

Szkolenie ma charakterwarsztatowy, interaktywny. Prowadzone jest z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków, burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, "okrągłego" stołu doświadczeń oraz wykładów, a także w oparciu o konkretne przykłady zgłaszane przez uczestników szkolenia.

 


Szkolenie skierowane jest do kadry nadzoru podstawowego managerów którzy np. dopuszczają pracowników do pracy, prowadzą odprawy pracowników, oraz innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Od 20 lat zajmujemy się bezpieczeństwem "miejsca pracy", działaniami prewencyjnymi odnośnie zachowania szeroko pojętej trzeźwości pracowników w zakładach pracy . Oprócz dydaktyki i zajmujemy się interwencją-badaniami (obecnie wstępnymi) trzeźwości pracowników na zlecenie pracodawcy.

Realizujemy również programy wsparcia pracowników.Elementy programu 4 h spotkania .

 

1/Tworzenie mapy zagrożeń.
2/Metody i techniki oceny stanu trzeźwości-przytomnosci.
3/Zasady prowadzenia badań.

4/Tolerancja, interpretacja wyniku pomiarów, progi.
5/Warsztat z badań organoleptycznych i sensoryki.

6/Warsztat z badań alkomatem, narkotestem.
7/Przepisy BHP i zasady etyczne podczas prowadzonych testów.
8/Dobra komunikacja.
9/Zabezpieczanie materiału z przeprowadzonych badań,testów:
10/Radzenie sobie i pracownikowi z nadmiarem stresu podczas prowadzonych czynności .
-rozładowywania stresu - fizyczne i inne metody redukcji napięcia.
11/Środki prewencyjne w zakładzie pracy - najnowsze i najskuteczniejsze techniki oddziaływania, sposoby i zasady ich stosowania-doświadczenia innych firm na świecie.
12/Najczęściej popełniane błędy - główni winowajcy czyli nasze własne błędy.
13/Wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczycieli ZUS jak też inne Firmy i Towarzystwa asekuracyjne, regres.

 

Szkolimy w grupach około 12 - 15 osób.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia będą prowadzone w miejscu i terminie ustalonym ze zleceniodawcą. Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 4 h .
Koszt dojazdu do klienta do uzgodnienia przez strony.
Istnieje możliwość organizacji indywidualnego toku szkoleń z całości lub wybranych zagadnień programu.
Kontakt: Tel. 501 134 201

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.