.

SYSTEM WSPIERANIA PRACOWNIKÓW - SWP
„Bezpieczna praca” to nie idea a rzeczywistość. „Zero wypadków. Zero Pożarów. Zero tolerancji dla nie akceptowalnego ryzyka” oraz promowane zachowania w myśl hasła „Budujemy bezpieczną przyszłość” w ramach przyjętej Strategii Bezpieczeństwa. Zakładamy, że bezpieczeństwo behawioralne jest tak samo ważne, jak bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo systemowe w dążeniu do dalszego rozwoju bezwypadkowej kultury bezpieczeństwa pracy w Firmie.

 

Szanowny Klienci, w związku zagrożeniem epidemiologicznym składamy propozycję wsparcia waszych Pracowników.

W obecnej sytuacji nasze działania wspierające nastawione są na redukcję stresu i budowanie zasobów odpornościowych na wypadek zakażenia się wirusem.

Działania te dostosowujemy do sytuacji epidemiologicznej, działamy zdalnie.

Epidemia przeminie, i zapewne jak po każdym tornado pozostaną swoiste zniszczenia.

W tym przypadku prawdopodobnie szkody powstaną w naszych ciałach i psychice-układzie oddechowym i nerwowym.

Niektórzy nawet mogą przejść zakażenie nieświadomie, bezobjawowo a dopiero po jakimś czasie mogą pojawić się deficyty poznawcze, czy też spadnie wydolność fizyczna, oddechowa.

Wychodzimy z propozycją umocnienia kondycji psychicznej i fizycznej  Państwa Pracowników poprzez zdalną pomoc. Materiały które pragniemy Państwu dostarczyć, zawierają sprawdzone rozwiązania jak redukować nadmiar  lęku i stresu w pracy. 

Mamy opracowany zestaw ćwiczeń fizycznych (do stosowania w trakcie świadczonej pracy) które poprawiają kondycję psychiczną, fizyczną oraz relaksują a zarazem nie zaburzają działaniu Firmy.

Gwarantujemy że wsparcie psychiczne i fizyczne wzmacnia układ odpornościowy a jeśli już nas coś dotknie to skraca się okres powrotu do zdrowia.

Zapraszamy do współpracy

                           

 


System Wsparcia Pracowników (SWP) to okresowa wizyta Doradcy na stanowisku pracy w celu (oceny zachowań) konstruktywny dialog z pracownikiem lub kontraktorem dla zapobiegania oraz korekty niebezpiecznych zachowań, poprawy świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy, kształtowania bezpiecznych nawyków, eliminowania ryzykownych zachowań i mająca służyć dalszemu rozwijaniu kultury bezpieczeństwa pracy.
W ramach SWP wdrażamy w harmonogram pracy, praktyczne ćwiczenia redukcji nadmiaru stresu i poszerzamy horyzonty samoświadomości.
Obecnie działania SWP są bezpłatne dla firm w ramach polisy Metlife „Każdy ważny”

 


Najważniejsze zasady funkcjonowania SWP

1. System służy do rozmów z pracownikami aby omówić w partnerski sposób nieprawidłowe zachowanie i znaleźć bezpieczne metody wykonania danej pracy, wzmocnić prawidłowe wykonanie pracy, pochwalić pracownika i zrozumieć, czym kierują się pracownicy wykonujący pracę w sposób bezpieczny.
2. System nie służy do karania pracowników i jest odizolowany od systemu dyscyplinarnego.
3. Wizyty i związane z nimi obserwacje w ramach systemu są anonimowe i dokumentowane –dla monitorowania zmian w zachowaniach pracowników, identyfikowania najważniejszych problemów oraz aby na podstawie trendów sprawdzać skuteczność systemu.
4. W ramach systemu prowadzone są indywidualne rozmowy i zajęcia z pracownikami oraz kontraktorami na temat bezpieczeństwa (można tym samym pokazać zaangażowanie obserwatorów, kadry kierowniczej w bezpieczeństwo i motywowanie pracowników do bezpiecznych zachowań).

 

Korzyści dla Firmy:
*Usprawnienie komunikacji w zakresie bezpieczeństwa.
*Zwiększenie liczby Pracowników Kontraktorów bezpośrednio zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa.
*Wymiana doświadczeń Pracowników.
*Propagowanie „dobrych” zachowań.
*Pozytywny wpływ na zmianę postaw Pracowniczych.
*Zwiększenie świadomości Pracowników, Kontraktorów i Doradców (Pracownicy mają zwracać uwagę na     zachowania niebezpieczne swoje i swoich Kolegów oraz jak reagować na nie).

 

Mamy nadzieję, że ta powyższa informacja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Będzie nam bardzo miło zaprezentować szczegółowo profity jakie Państwo mogą uzyskać z wdrożenia Systemu Wsparcia Pracownika -SWP na bezpośrednim spotkaniu. Prosimy o wyznaczenie terminu spotkania, w terminie dla Państwa dogodnym.
Program  SWP realizujemy od 12 lat, "Szyjemy go na miare naszego klienta".