Blokada alkoholowa Interlock Lion DS-25

interlock-w-aucie-2
4 349,28 PLN PLN

 

Blokada alkoholowa Interlock Lion DS®-25 to system zapobiegający prowadzeniu pojazdów przez osoby będące w stanie nietrzeźwości. Został zaprojektowany głównie z myślą o osobach, które straciły uprawnienia za „jazdę na podwójnym gazie”, a chciałyby odzyskać prawo jazdy. Warto podkreślić, że jest to również świetne rozwiązanie dla firm posiadających własną flotę, ponieważ zabezpiecza je przed kosztami powstałymi w wyniku wypadku spowodowanego przez kierowcę będącego w stanie po spożyciu alkoholu. Zasada działania blokady alkoholowej Interlock Lion DS®-25 jest bardzo prosta. System odblokuje obwód w momencie kiedy kierowca wprowadzi próbkę powietrza o zawartości alkoholu mniejszej niż wartość graniczna ustalona dla danego kraju. W innym przypadku obwód pozostaje w stanie blokady a auto nie będzie mogło zostać uruchomione. Urządzenie składa się m.in. ze słuchawki, która działa jak wysokiej jakości alkomat, co gwarantuje wysoką dokładność pomiaru, oraz jednostki centralnej. W zależności od wyniku pomiaru do jednostki centralnej zostanie wysłana informacja o zamknięciu przekaźnika (czyli odblokowaniu systemu) albo jeśli użytkownik nie przeszedł pozytywnie testu trzeźwości, informacja o otwarciu przekaźnika (czyli utrzymaniu systemu w stanie blokady).

Blokada alkoholowa Interlock Lion DS®-25 posiada wiele funkcji pozwalających na kontrolowanie stanu urządzenia. Przede wszystkim istnieje możliwość zapisania w pamięci urządzenia informacji o wszelkich próbach ingerencji. Dzięki temu w bardzo prosty sposób można zidentyfikować próby obejścia blokady takie jak np. korzystanie z pompki czy też rozłączenie instalacji. System zapamiętuje także dane o przeprowadzonych bądź też nieprzeprowadzonych badaniach (godzinę, czas, wynik). Możliwość odczytania tych informacji jest niezwykle ważna i pozwala na bieżąco kontrolować zachowanie i stan kierowcy.
Jak odzyskać prawo jazdy?
§ Nowe prawo drogowe – Nowe sankcje za jazdę w stanie nietrzeźwości:
• wydłużenie okresu, na jaki sąd może odebrać prawo jazdy w stanie nietrzeźwości
• dożywotnie odebranie prawa jazdy dla recydywistów
• nawiązki na rzecz Funduszu Pomoc Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej lub poszkodowanych w przypadku:
o prowadzenia w stanie nietrzeźwości – 5 tys. zł kary
o powtórnego prowadzenia w stanie nietrzeźwości – 10 tys. zł kary
o spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości – 10 tys. zł kary
§ Nowe prawo drogowe – Blokada alkoholowa
Najnowsza nowelizacja Kodeksu Karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015, która weszła w życie 18 maja 2015 r. dodaje do KK art. 182a zgodnie z którym Sąd ma możliwość po upływie co najmniej połowy okresu trwania zakazu wydać postanowienie o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową.
Należy pamiętać, że jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. przed dniem 18 maja 2015 r., wówczas o możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową skazany będzie się mógł ubiegać po upływie 18 miesięcy wykonywania tego środka karnego. W sytuacji zatem, gdy wobec skazanego prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat przed dniem 18 maja 2015 r. skazany o możliwość prowadzenia pojazdów wyposażoną w blokadę alkoholową będzie mógł się ubiegać dopiero po upływie 18 miesięcy, a nie po upływie roku wykonywania tego środka karnego.

 

Dane techniczne
Wyriary słuchawki [rr] : 156 x 71 x 35 Waga słuchawki [g] : 150 Typ czujnika : platynowy elektrochericzny Temperatura operacyjna otoczenia [°C] : od -45 do +85 Napięcie wejściowe [V] : od 6V to 36V Wyświetlacz : LCD podświetlany Czas rozgrzewania (przy terp. 20 °C)[s] : ok. 4 sekundy Czas analizy przy braku alkoholu [s] : ok. 3 sekund Materiał obudowy : poliwęglan Rodzaj ustnika : hipoalergiczny Okres kalibracji : 12 riesięcy Produkcja : Wielka Brytania
Wymiary słuchawki: 156mm x 71mm x 35 mm

WYMAGANIA MONTAŻOWE:
1. Urządzenie powinno być montowany jedynie poprzez wykwalifikowanych elektryków samochodowych i serwisy wskazane przez firmę Medart 2000
2. Urządzenie nadaje się do montażu w następujących typach pojazdów: – pojazdy z akumulatorami 12V, – pojazdy z akumulatorami 24V, – pojazdy z silnikiem benzynowym, – pojazdy z silnikiem diesla, – pojazdy hybrydowe. Blokada alkoholowa Interlock DS-25 jest możliwa do zamontowania w pojazdach wyposażonych w akumulatory o napięciu 12 lub 24V. W związku z powyższym przed zakupem koniecznie należy upewnić się z jaką wersją baterii zasilającej mamy do czynienia. Należy pamiętać, że nawet w stanie spoczynku urządzenie będzie pobierało prąd z akumulatora pojazdu. Przeciętny akumulator małego samochodu osobowego jest w stanie zasilać blokadę alkoholową przez 3 miesiące bez ładowania (bez jazdy). Jeżeli samochód ma być nieużywany dłużej niż wspomniany okres czasu zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem w celu konsultacji.
WYMAGANIA TECHNICZNE:
Interlock Lion DS-25, w odróżnieniu od tanich blokad alkoholowych spełnia wszystkie wymagania określone przez ustawodawcę:
• PN-EN50436-1 – Blokady alkoholowe. Metody badania i wymagania dotyczące parametrów. Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu przez nietrzeźwych kierowców.
• PN-EN50436-2 – Blokady alkoholowe. Metody i wymagania dotyczące parametrów. Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
• PN-EN15964 – Testery alkoholu w wydychanym powietrzu, inne niż jednorazowego użytku – wymagania i metody badań.