TEST NARKOTYKOWY Z WŁOSÓW

peryt_grafika_1
peryt_grafika_1drug5peryt_grafika_2wos
1,00 PLN PLN

 

Test narkotykowy z włosów

 

Informujemy iż obecnie wprowadziliśmy do swojej  oferty ,nową innowacyjną metodę , bardzo popularną w krajach wysoko rozwiniętych do wykrywania substancji psychotropowych  z włosów obejmującą szeroką grupę, ponad 500 !!!substancji. Nowość! Biomarker nikotyny kotynina. Identyfikujemy GHB.

Badania te są wykonywane metodami wysoko laboratoryjnymi jak:   LC-MS/MS, GC-MS oraz metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym z Head-Space. Jako jedyni w kraju mamy akredytowany tak szeroki zakres wykrywanych związków, opartej na wzorcach przy udziale najwyższej klasy specjalistów i najnowocześniejszego sprzętu, którym dysponujemy. W krajach takich jak USA czy Niemcy metoda ta jest najpopularniejszą jeżeli chodzi o detekcje substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka.


Laboratorium ma akredytację PCA  i działa w oparciu o normę ISO/IEC PN-EN 17025:2017

Przestrzegamy zasad etycznych i zachowujemy anonimowość.

Udzielamy wsparcia przed wykonaniem  pobrania materiału do badania  aby zachować dobre relacje miedzyludzkie. 

Z badań włosów korzystają osby prywatne i firmy z całej europy ponieważ działamy zgodnie ze standatami ISO/IEC PN-EN 17025:2017:pracodawcy (Linie lotnicze, armatorzy,firmy transportowe, komunikacyjne ), osoby pomawiane w rodzinie lub w miejscu pracy o konsumpcje substancji odurzajacych ,osoby które utraciły prawo jazdy a odzyskały je warunkowo, strony w sprawach rozwodowych, oraz osób które pomawiane są o zażywanie substancji zakazanych prawem aby ograniczyć im dostęp do dzieci.    …. Koniec z pomawianiem, tym badaniem możesz udowodnić swoją niewinność.  


Dlaczego warto korzystać z testów we włosach ?
Największe zalety metody badania substancji we włosach to długie tzw. „okno czasowe”(1 cm włosów to około 1 miesiąc naszej historii np.5 cm to około 5 miesiecy jaki możemy przebadać.Badać możemy całościowo np. 5 cm lub możemy ciąć włosy na segmenty 1cm  i badać miesiąc po miesiącu. Badanie to pozwala na podanie przybliżonego czasu zażycia substancji nawet do 12 miesięcy wstecz. W przypadku próbki śliny substancje można stwierdzić tylko w ciągu 48 godzin od zażycia, a w moczu większość w ciągu 2-3 dni od kontaktu.
Bardzo trudne jest zafałszowanie próbki włosów co jest możliwe w przypadku moczu (eliminacja fałszywie ujemnych wyników ).
Eliminują możliwość zewnętrznej kontaminacji poprzez np. przebywanie w pomieszczeniu gdzie palono narkotyk (brak fałszywie dodatnich wyników).
Badania pokazują najwyższą skuteczność detekcji we włosach substancji psychotropowych czy środków odurzających  w porównaniu do innych materiałów biologicznych. Substancje psychoaktywne wbudowują się w strukturę włosa w okresie 3 tygodni od momentu zażycia. Dlatego też nie należy pobierać włosów tuż po spożyciu. 

Rodzaj badanego materiału Oznaczana substancja Cena Termin realizacji
Kosmyk włosów*

Substancje stanowiące środki odurzające

i psychotropowe500 substancji.

Zapytaj o cenę
brutto / 1 próbka  
Od 14 do 21 dni roboczych
Kosmyk włosów*

Pobranie i udokumentowanie pobrania próbki

włosów do celów dowodowych

Od   150    PLN
brutto / 1 próbka  
Do uzgodnienia
Kosmyk włosów*

Marker ETG świadczy o chronicznym

nadużywaniu alkoholu.

Zapytaj o cenę
brutto / 1 próbka  
Od 14 do 21 dni roboczych
Kosmy kwłosów*                                       

Biomarker kotynina świadczy o   paleniu          papierosów, nikotynizm                      

.        

  Zapytaj o cenę

  brutto / 1próbka  

Od 14 do 21 dni roboczych

 

Kosmyk  włosów*                            

 GHB                                          

Zapytaj o cenę
brutto / 1 próbka  
Od 14 do 21 dni roboczych

 

Konsultacje - płatna pomoc  telefoniczna lub skype do 1 h  307,50 zł przy sfinalizowaniu badania

koszt konultacji jest pomniejszany o twotę za konsultację.

Nr konta do przelewu Medat2000 Janusz Peryt 43 1020 1185 0000 4602 0013 7042

*Szczegółowa instrukcja pobrania włosów do badań na dole artykułu lub poproś o instrukcje krok po kroku na e-mail.
*Szczegółowy zakres badanych substancji wysyłamy na e-mail. 


Do celów dowodowych włosy pobiera medyk sądowy lub koroner  w/g procedury Society of Hair Testing. 

Sposób pobierania materiału do badań dla własnych potrzeb:

Włosy należy pobrać z potylicznej części głowy(obszar: czubek  tyłu głowy i obszar między uszami)  włosy przed obcięciem  należy związać nitką lub gumką, ściąć tuż przy skórze głowy, kosmyk włosów powinien być grubości ołówka (ok. 6 – 7 mm średnicy, minimum 200 mg). Ponadto należy zaznaczyć w wyraźny sposób kierunek wzrostu włosów -wiązanie bliżej skóry  głowy. Tak pobrane włosy należy zapakować w folie aluminiową dobrze zwinąć aby w trakcie transportu nie doszło do przesunicia się poszczególnych włosów zapakować  do koperty , przesłać na adres Medart2000 Peryt Janusz  Staszica 13 01-188 Warszawa.

 Interpretacja wyników.

Wynik równoznaczny lub przekroczenie podanych progów świadczy o konsumpcji substancji z danej grupy narkotyków.

1.Amfetaminy : metamfetamina, MDA, MDMA/Ecstasy/, MDEA     0,1  ng/mg
2.Kannabinoidy : marihuana,haszysz...                                      0,02 ng/mg
3.Opiaty : morfina, heroina, kodeina, opium                               0,1   ng/mg
4.Kokaina (BZO)                                                                       0,1   ng/mg

5.Benzodiazepiny                                                                     0,05 ng/mgAnaliza włosów na zawartość EtG

Glukuronid etylu ( EtG ) jest metabolitem etanolu, który powstaje w organizmie w wyniku glukuronidacji po ekspozycji na etanol, zwykle z picia napojów alkoholowych . Jest wykorzystywany jako biomarker do testowania etanolu i monitorowania abstynencji alkoholowej w sytuacjach, w których spożywanie alkoholu jest zabronione, na przykład przez wojsko, w programach leczenia alkoholowego, w profesjonalnych programach monitorujących (pracownicy służby zdrowia, prawnicy, piloci linii lotniczych w odzyskiwaniu uzależnień ), w szkołach, klinikach transplantacji wątroby lub w odzyskiwaniu pacjentówalkoholowych . Oprócz stosowania do monitorowania abstynencji i wykrywania picia, EtG ma również potencjał monitorowania ilości spożywanego alkoholu w czasie, ponieważ można go wykryć we włosach.

Interpretacja wyników.

0,00 do 7 pg/mg świadczy o abstynencji.

7.00 pg/mg do 30 pg/mg świadczy o umiarkowanym spożyciu etanolu.

Powyżej 30 pg/mg swiadczy o chronicznym nadużywaniu alkoholu.

Oznaczenie etylu glukoronowego (ETG) powyżej 30 pa/mg we włosach mocno sugeruje chroniczne nadużywanie alkoholu (odpowiadającemu powyżej 60 g czystego alkoholu dziennie przez kilka dni t.j. -6 porcji alkoholu -odpowiado to np. 3 butelek piwa 0.5l 5%) zgodnie z konsensusem Society of Hair Testing, przez okres odpowiadający długości testowanego pasma włosów. Oceniamy był średni wzrost włosa 1 cm (0.8 – 1,2 cm) przez miesiąc. Ponadto maksymalny okres 6 miesięcy należy dodać w celu uwzględnienia wzrostu włosów w fazie telagen i katagen. Stąd w tym przypadku badana długość włosa 3 cm odpowiada retrospektywnemu okresowi 3 do 9 miesięcy przed pobraniem włosów do badania. Wynik jest wiarygodny i jednoznaczny. 
 

Kotynina Nowoczesny i innowacyjny test z włosów do wskazania poziomu kotyniny w organizmie. Dzięki temu można stwierdzić ilość przyjmowanej dziennie nikotyny lub abstynencji.
Kotynina jest organicznym związkiem chemicznym który powstaje w wyniku rozkładu nikotyny w organizmie człowieka. Kotynina jest metabolitem nikotyny, o okresie półtrwania 20–40 godzin.

U palacza tytoniu można wykryć kotyninę z włosów nawet po kilku miesiącach .
Z pomocą tej metody można zwiększyć efektywność badań miejsca pracy, oraz sprawdzać skuteczność rzucania palenia.Punkt odcięcia Cut Off dla Kotyniny  to 0,05 ng/mg.

GHB To tzw. tabletka gwałtu. Substancja ta występuje naturalnie na pewnym poziomie w naszym organizmie i dość trudno było  udowodnić  że podano GHB. Opracowaliśmy i opatentowaliśmy metodę która pozwala udowodnić że  w określonym okresie czasu  w organizmie był podwyższony poziom GHB.

Linki do innych materiałów:

http://ustniki.pl/medycyna-sdowa-i-inne/104-oznaczanie-ilo%C5%9Bciowe-narkotyk%C3%B3w,-dopalaczy-i-alkoholu-z-w%C5%82os%C3%B3w.html

http://ustniki.pl/medycyna-sdowa-i-inne/73-zawarto-etg-we-wosach.html

http://ustniki.pl/medycyna-sdowa-i-inne/105-najcz%C4%99%C5%9Bciej-zadawane-pytania-na-temat-analizy-w%C5%82osa-pod-k%C4%85tem-wykrywania-narkotyk%C3%B3w-alkoholu.html