Janusz Peryt Medart2000 to firma działająca na rynku od 1996 roku.

Zajmujemy się prewencją ubezpieczeniową.

W tym sprzedażą analizatorów, alkomatów, ustników do alkomatów, narkotestów, badań włosów, badań stanu trzeźwości, doradztwem.

Przeprowadzamy audyt zagrożeń. 

Ubezpieczamy Pracowników i Pracodawców.

Tworzymy i wprowadzamy do Firm procedury bezpieczeństwa.

Prowadzimy szkolenia i doszkolenia przygotowujące kadrę nadzoru do monitorowania świadomości osób dopuszczanych do pracy w zawodach szczególnie niebezpiecznych wymagających szeroko pojętej trzeźwości-przytomności. Zawody te wymienione są w ustawie Dz.U. Nr 62, poz. 287  z dnia 28.05.1996 r. dotyczą prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

   

Za swoją życiową misję uważamy wsparcie Firmy  i Pracowników, poprzez różnego rodzaju formy edukacji i rozwój osobisty. Pomagamy w mediacjach Pracownik-Pracodawca.

Asystujemy w budowaniu zdrowych relacji w Firmie, co ma olbrzymi wpływ na życie osobiste Pracowników i ich Rodzin.


Najważniejszy jest dla nas człowiek.

Propagujemy i zachęcamy  do rozważnego stylu życia, zgodnie z sugestiami Światowej Organizacji Zdrowia WHO. 
Mówimy zdecydowanie nie! manipulacji i chorej rywalizacji.