1.  Czym jest analiza włosów pod kątem narkotyków?

Wzrost włosów jest determinowany przez cyrkulację krwi, co pozwala na przeanalizowanie konsumpcji narkotyków przy użyciu próbki włosów. Podczas analizy włosów pod kątem narkotyków, wykrywane są molekuły narkotyków wrośnięte w wewnętrzną część włosa. Zewnętrzne zanieczyszczenia mogą zostać wyłączone z grupy czynników wywołujących wynik pozytywny, ponieważ badanie włosa na obecność narkotyków pozostaje poza wpływem zabiegów związanych 
z zastosowaniem szamponów, rozjaśniaczy czy innych środków chemicznych.


 1. Przez jaki okres czasu można wykryć narkotyki?

Badanie polegające na analizie włosów pod kątem narkotyków może zostać przeprowadzone na włosach o maksymalnej długości 12 cm (równoznaczne z rocznym okresem wykrycia). Także włosy 
o długości od 3 do 12 cm mogą zostać przetestowane. Jednakże w przypadku analizy włosów na obecność alkoholu zaleca się wykonanie badania obejmującego maksymalnie 3-miesięczny okres czasu, ponieważ etyloglukuronid (EtG) może zostać „wymyty” z włosów. Z tego powodu zaleca się użycie przynajmniej 3 centymetrowej próbki włosów.


 1. Czy Wasze laboratorium jest akredytowane?

Nasze laboratorium partnerskie jest akredytowane zgodnie z normą ISO/IEC PN-EN 17025:2005 .

Przestrzegamy zasad etycznych i zachowujemy anonimowość. Udzielamy wsparcia klientom przed wykonaniem pobrania materiału do badania  aby zachować dobre relacje miedzyludzkie. 


 1. Jak szybko rosną włosy?

Włosy na głowie rosną z przeciętną prędkością od 0,8 do 1,3 cm na miesiąc. Włosy na ciele podlegają innemu cyklowi wzrostu i rosną wolniej niż włosy na głowie.


 1. Ile czasu musi upłynąć od konsumpcji narkotyków, aby były one wykrywalne we włosach?

Po około 14 dniach po konsumpcji narkotyków, odpowiedni segment włosów wyrasta ze skóry głowy. W przypadku włosów na ciele, określenie przedziału czasowego nie jest możliwe z powodu innego i znacznie dłuższego cyklu wzrostu.


 1. Czy test może zostać przeprowadzony u osób, które mają bardzo krótkie włosy, bądź nie mają ich wcale?

Włosy mogą zostać pobrane i połączone z różnych miejsc na głowie, tak aby uzyskać wymaganą ilość włosów. Alternatywnie, można użyć włosów z ciała, jednakże w tym przypadku czasowe ograniczenie wykrycia narkotyku jest prawie niemożliwe. Z powodu wolniejszego tempa wzrostu przyjmuje się, że w przypadku włosów na ciele, może zostać przeanalizowany okres przynajmniej jednego roku. 

WAŻNE: W celu otrzymania ekspertyz do wykorzystania do celów sądowych, należy koniecznie użyć próbki włosów z głowy! Analizy dokonane przy użyciu włosów z ciała, mogą nie zostać zaakceptowane przez niektóre instytucje.


 1. Czy może dojść do reakcji krzyżowych z zażywanymi lekami?

Istnieje możliwość, że przy przeprowadzaniu immunologicznego testu pre-screeningowego (test ELISA) może dojść do wyników fałszywie pozytywnych poprzez reakcję krzyżową. Ponieważ pozytywne immunologiczne rezultaty muszą zostać potwierdzone za pomocą metody GC/MS (spektrometria mas sprzężona z chromatografią gazową), wyniki fałszywie pozytywne z powodu reakcji krzyżowej zostają wykluczone.

 1. Czy kolor włosów może mieć wpływ na wynik testu?

Kolor włosów jest określany przez udział melaniny we włosach. Eksperymentalne studia dowiodły, że kolor włosów nie ma wpływu na wynik analizy.


 1. Czy do przeprowadzenia analizy można użyć włosów pobranych np. ze szczotki do włosów?

Nie, nie zalecamy przesyłania do analizy próbek włosa pobranych ze szczotki do włosów lub z innych źródeł takich jak poduszki czy ubrania. Tego rodzaju próbki mogą być zanieczyszczone albo pochodzić od innych osób i mogą zostać odrzucone przez laboratorium.


 1. Czy test ten jest porównywalny z testem wykrywającym narkotyki w moczu lub w ślinie?

Do największych różnic należą:

 • dużo dłuższy okres wykrywalności w przypadku analizy włosów
 • brak możliwości sfałszowania próbki w przypadku analizy włosów

Kokaina, amfetamina i opiaty nie są wykrywalne w ślinie po 48 godzinach od momentu spożycia, a w moczu po 72 godzinach od momentu spożycia. Okres wykrywalności we włosach jest zdeterminowany wyłącznie przez długość włosów. W przypadku analizy pod kątem alkoholu (EtG) wynosi on 3 miesiące.


 1. Ile trzeba czekać na otrzymanie wyników analizy?

Po tym jak próbka dostarczona jest do laboratorium, wyniki są otrzymywane po ok. 17 dniach roboczych (bez weekendów i dni wolnych/świątecznych). Jednakże czas opracowania analizy może się zmienić. Jeżeli immunologiczne badanie pre-screeningowe wykazało wynik pozytywny i przez to musi zostać potwierdzone, automatycznie okres oczekiwania na wynik wydłuża się.


 1. Jak należy interpretować wyniki?

Wynik wskazuje czy konsumpcja określonego narkotyku bądź grupy narkotyków została oceniona pozytywnie czy negatywnie. Dodatkowo, w przypadku wyniku pozytywnego podaje się, czy konsumpcja narkotyków miała charakter okazjonalny, regularny czy chroniczny.


 1. W jaki sposób można uzyskać ekspertyzę do celów sądowych?

W każdym przypadku konieczne jest przestrzeganie określonych warunków w celu zagwarantowania urzędowego charakteru ekspertyzy. W tym sensie określa się kryteria orzeczenia: „Materiał próbki został pobrany i przekazany do laboratorium w taki sposób, że toksykologiczne badanie do określania abstynencji lub do wykrywania aktualnej konsumpcji alkoholu/narkotyków w dniu przeprowadzania badania może wiarygodnie odzwierciedlić obecny stan badanej osoby.”
Pobranie próbki musi zostać dokonane przez osobę autoryzowaną, czyli np. przez lekarza rodzinnego, toksykologa lub przeszkolony personel laboratoryjny.

Warunki sądowe:

 • Przedłożenie dowodu (lekarz musi potwierdzić tożsamość)
 • Pobranie próbki musi zostać przeprowadzone przez osobę autoryzowaną (np. lekarza rodzinnego)
 • Podczas pobierania próbki, przynajmniej jedno pasemko (odpowiadające mniej więcej grubości ołówka) musi zostać pobrane tuż przy skórze głowy. Pozostającą część włosów (jeżeli pozostała) należy udokumentować.  
 • Pobrana próbka nie powinna być przekazywana z powrotem osobie, od której się ją pobrało, lecz powinna zostać wysłana przez osobę pobierającą.  
 • Osoba pobierająca próbkę musi uzupełnić i podpisać odpowiednie pole na formularzu dotyczące autoryzowanego pobrania próbki. Jest to jednocześnie potwierdzeniem prawidłowego spełnienia wszystkich wymagań dotyczących pobrania.  
 1. W jakich przypadkach zaleca się wykonanie analizy włosów?

Istnieje wiele przypadków, w których chcieliby Państwo wiedzieć, czy ktoś ma problem z narkotykami bądź, że problem ten nie występuje, np.:
 

 • *Dowód abstynencji potrzebny do odzyskania prawa jazdy
 • *Przypadki dotyczące przyznania opieki nad dzieckiem
 • *Wykazanie abstynencji narkotykowej
 • *Zawody o wysokim stopniu odpowiedzialności  
 • *Przypuszczenie, że współpracownik/znajomy ma problem z narkotykami  
 • *Potwierdzenie bycia godnym zaufania, np. osoby na stanowiskach liderów, członkowie sił zbrojnych, itp.  
 • *Badania w ramach studiów klinicznych
 • *Zdolność do wykonywania zabiegów chirurgicznych