Jaki wybrać alkomat. 

Poniższe pytania pomogą Ci w doborze alkomatu.

Jeśli pozwolisz przeprowadzę Ciebie przez analizę potrzeb i gwarantuję że dokonasz dobrego wyboru tel.501 134 201.

 

Ważne infirmacje w oparciu o informację z GIS: z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, obecnie dopuszcza się badanie stanu trzeźwości alkomatem tylko na jednorazowym ustniku z zachowaniem ustalonej na ten czas pandemii procedury wykonywania badań alkomatem.

 

Prosimy o przechowywanie alkomatu w szczelnie zamknietej walizce, ponieważ może być "magazynem" bakterii i wirusów.

 

 Policjanci, co oczywiste, w przypadku podejrzenia kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu będą badać trzeźwość za pomocą urządzeń wyposażonych w ustniki, które po każdym badaniu są wymieniane w obecności badanego. Urządzenia z ustnikami będą również wykorzystywane do badań podczas prowadzonych działań, natomiast profilaktycznie, aby zminimalizować całkowicie ryzyko narażenia na biologiczny czynnik chorobotwórczy, zaleca się nie używać urządzeń bezustnikowych, podczas akcji zbiorowych badając trzeźwość osób jedna po drugiej – inspektor Mariusz Ciarka (za interia.pl)

 

1/Jaki błąd pomiaru zaakceptujesz tzn. o ile może się odchylić wynik  na Twoim alkomacie od wzorca np. urządzenia dowodowe takie które używa policja mają błąd maksymalny w tym dolnym zakresie do 0,02 mg/l.

2/Alkomaty z komórką półprzewodnikową nie mają określonego błądu pomiaru, w tego typu urządzeniach błąd jest nieznany!!!.

3/Proponujemy zakupić alkomat z komórką elektrochemiczną– te alkomaty mają stabilny pomiar i można określić błąd pomiaru. 

4/  95% alkoholu metabolizuje się w wątrobie, średni spadek alkoholu w ciągu jednej godziny to około 0,1 mg/l  wydychanego powietrza lub 0,2 promila w krwi.

5/Alkomat wskazuje  ilość czystego alkoholu w mg w jednym litrze wydychanego powietrza. 

 

 Na terytorium RP osobę u której poziom alkoholu w wydychanym powietrzu nie przekracza 0,1 mg/l czyli do 0,09 mg/l uważa się za trzeźwą. Stan „po spożyciu’’ to od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l

„stan nietrzeźwości’’ to od 0,25 mg/l w górę.

 

 6/W zakładach pracy można dokonywać badań alkomatami które nie mają świadectwa wzorcowania-dawnej legalizacji, jeśli pracownik wyrazi na to badanie  zgodę, ale na podstawie takiego pomiaru nie można wyciągnąć konsekwencji prawnych wobec pracownika. Jest też możliwość że pracownik odmówi podaniu się badania  alkomatem bez ważnego świadectwa wzorcowania (proszę nie mylić ze świadectwem kalibracji!!!) który nie ma ważnego świadectwa wzorcowania a na życzenie pracownika badający powinien okazać świadectwo wzorcowania i jego ważność.

 

Aby badanie miało wartość dowodową należy dokonać badania alkomatami które posiadają ważne świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium PCA. 

 

Świadectwo kalibracji wydawane jest poprzez serwis.  Polega na sprawdzeniu wskazań, precyzji pomiaru alkomatu: na kilku wzorcach i podaniu błędu pomiaru np. wzorzec 0,25 mg/l alkomat pokazywał 0,24, błąd pomiaru (+-) 0,01 mg/l

 

Świadectwo wzorcowania wydawane jest przez  laboratorium Akredytowane przez PCA !!! Podawana jest dokładności pomiaru alkomatu: na  kilku wzorcach (co najmniej dwóch) i podaniu błędu pomiaru np. wzorzec 0,25 mg/l alkomat pokazywał 0,24, błąd pomiaru (+-) 0,01 mg/l

 

Adiustacja polega na ustawieniu, zestrojeniu, wyregulowaniu, wszystkich "czujników"w alkomacie z wzorcami.