Multi test na 7 grup  narkotyków, Sal/Clas, test kasetowy na ślinę, tylko dla profesjonalistów.

85.00 

Test Multi Drug 6 + metadon – 7CA/CC Wykrywalne narkotyki (ng/mL): AMP 50, BZD 10, COC 20, MOR/OPI 40, MTD 30, THC 12, MET 50
Próbki: ślina, oznaczanie jakościowe – ważność testu do 24 mniesiecy ! teraz do 30.05.2025
Test Multi 7 Drug Screen Multi  Saliva – jest jestem tj 6 ale dodatkowo daje nam mozlowość zbadania 7 parametru jakim jest metamfetamina. Jest chromatograficznym testem immunologicznym typu Lateral Flow do jakościowego wykrywania amfetaminy, metamfetaminy, kokainy, opiatów, marihuany oraz ich me-tabolitów w ślinie przy następujących poziomach cut-off: AMP 50, BZD 10, COC 20, MOR/OPI 40, MTD 30, THC 12, MET 50

Test ten dostarcza tylko wstępnego wyniku analitycznego. W celu otrzymania wyników potwierdzonych analitycznie, należy zastosować bardziej specyficzną alternatywną metodę chemiczną. Preferowanymi metodami potwierdzającymi są chromatografia gazowa/spektrometria mas (GC/MS) lub chromatografia gazowa z tandemowym spektrometrem mas (GC/MS-MS).

Test jest testem immunologicznym opartym na zasadzie wiązań konkurencyjnych. Narkotyki, które mogą znajdować się w próbkach śliny konkurują z koniugatami poszczególnych narkotyków o miejsca wiązań na określonych przeciwciałach. Podczas badania, część próbki śliny przesuwa się w górę ruchami kapilarnymi. Narkotyk, jeśli jest obecny w próbce poniżej poziomu cut-off, nie nasyci miejsc wiązań na specyficznych przeciwciałach. Przeciwciała zareagują wówczas z koniugatem narkotyk-białko i pojawi się kolorowa linia w polu testowym (T) danego rodzaju narkotyku na panelu testowym.
Obecność narkotyku w próbce śliny powyżej poziomu cut-off spowoduje nasycenie wszystkich miejsc wiążących przeciwciała. W tym przypadku nie pojawi się kolorowa linia w polu testowym (T).
Pozytywny wynik na obecność narkotyku w próbce śliny charakteryzuje brak kolorowej linii w danym polu testowym (T), natomiast negatywny wynik na obecność narkotyku w próbce śliny wygeneruje linię w polu testowym (T). Pojawienie się kolorowej linii kontrolnej w obszarze kontrolnym (C) potwierdza, że test został przeprowadzony prawidłowo. W celu wewnętrznej kontroli testu barwna linia powinna zawsze pojawiać się w obszarze kontrolnym testu, wykazując, że użyto właściwą ilość próbki.

Odczynniki: Test zbudowany jest z membrany, na której umieszczone są w obszarze testowym białka koniugatu narkotyku, a w obszarze kontrolnym poliklonalne przeciwciała przeciw złotym białkom koniugatu. Poza tym w strefie mieszania znajdują się koloidalne cząsteczki złota, które są sprzężone ze specyficznymi przeciwciałami przeciwko wybranym rodzajom narkotyku.

Przechowywanie: Test przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej lub schłodzony (2-30°C). Test jest trwały przez okres ważności wydrukowany na opakowaniu. Urządzenie testowe musi pozostać w zamkniętym opakowaniu aż do użycia. NIE ZAMRAŻAĆ. Nie używać po upływie terminu ważności.

Pobieranie: Próbkę śliny należy pobrać przy pomocy załączonego kolektora. Należy stosować się do załączonej instrukcji. Do wykonania tego testu nie należy korzystać z innych przyrządów do pobierania próbek.
Próbkę można pobierać o dowolnej porze. Jeżeli nie można natychmiast wykonać testu, zaleca się przechowanie próbki w temperaturze od 2-8°C do 48 godzin lub -20°C, do 72 godzin. Próbki należy transportować w temperaturze (2-8°C). Test ślinowy, próbkę i/lub kontrole należy przed przeprowadzeniem testu doprowadzić do temperatury pokojowej (15-30°C). Min 10 min przed przeprowadzeniem testu osoba badana nie powinna jeść, pić, palić tytoniu, żuć gumy.

Te testy dostarczamy również do sądów, policji i służb penitencjarnych w myśl ustawy o kontroli.

Produkt zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. Zmiany w k.p.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Multi test na 7 grup  narkotyków, Sal/Clas, test kasetowy na ślinę, tylko dla profesjonalistów.

89 zł brutto za sztukę op. zbiorcze 15 sztuk w cenie 1335 zł brutto

Testy wyłącznie na zamówienie. Czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

 

Testy  pakowane są zbiorczo po 15 sztuk.

Na życzenie klienta możemy 15 sztuk  przepakować  w pojedyncze zestawy, wraz z rękawiczkami jednorazowego użytku oraz instrukcją użycia testu.

Jeden zestaw zawiera :

test kasetowy

zbieraczy śliny

probówka do pobierania śliny

instrukcja obsługi

rękawiczki jednorazowego użytku

Testy wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!!!

Karta produktu: wyciąg, progi odcięcia

Amfetamina (AMP) 50 ng/ml, Benzodiazepiny (BZD) 10 ng/ml, Kokaina (COC) 20 ng/ml, Metamfetamina (MET) 50 ng/ml, Morfina/Opiaty (MOR/OPI) 40 ng/ml, Metadon (MTD) 30 ng/ml, Kannabinoidy (THC) 12 ng/ml

Wyniki testu po 10 minutach, dołączamy adres/dostęp do filmu instruktażowego wykonania badania.

Test należy przechowywać w temperaturze 2 – 30 °C