Szkolenia

Proponowane tematy szkoleń 2022

 "Zasady i bezpieczeństwo podczas badań pracownika alkomatem i narkotestem w czasach pandemii ".

 

"Test równowagi"  Budowanie i spisanie procedury postępowania w firmie na wypadek kiedy to jest uzasadnione podejrzenie iż pracownik jest niezdolny (np. czasowo) do świadczenia pracy z różnych przyczyn (covid, stan po użyciu alkoholu, środków psychoaktywnych, przemęczenie,....) z zachowaniem hierarchii  przepisów prawa, szacunku, ostrożności przed naruszeniem wzajemnych praw wolności i odpowiedzialności.

 

"Innowacyjne metody badania stanu trzeźwości". Warunki funkcjonowania w czasach pandemii przyniosło nam  nowe metody badania stanu trzeźwości.

   

 

 

 

 

 

 

Szkolenia stałe

1/Badania  trzeźwości pracowników, w dobie pandemii 

 

Szkolenie dedykowane dla osób nadzorujących pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, które wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej pracownika.

 

  

(Dz.U. Nr 62, poz. 287 z 1996 roku ) w powiązaniu z art. 70 KW

Kodeks wykroczeń Rozdz. X. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób

Art. 70. [Czynności osób niezdolnych]

§ 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, których nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i podejmuje W tym stanie czynności zawodowe.

 

 

2/Szkolenie dla osób wykonujących badania przesiewowe, alkomatami, szybkimi testami narkotykowymi  oraz którzy pobierają  materiał biologiczny do badań -śliny, włosów lub moczu. 

Profesjonalne testy narkotykowe są testami medycznymi in vitro.

Według ustawy o wyrobach medycznych  badanie testami medycznymi może wykonać osoba posiadająca odpowiednią wiedzę lub doświadczenie zawodowe.  (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.) Jest to związane z wymogami podatkowymi związanymi z obniżoną  stawka VAT z 23% do  8%. 

 

 

 

 Kim jesteśmy Od ponad 20 lat zajmujemy się bezpieczeństwem "miejsca pracy".

  • Na bazie własnych doświadczeń i innych oraz ciągłą edukację, budujemy współczesne systemy wspierające pracodawców  w bezpiecznej pracy.
  • Korzystamy ze sprawdzonych sposobów monitorowania  

 

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 

 

   

Propozycja szkolenia w zapobieganiu wypadkom z powodu używek, dedykowany dla osób dopuszczających pracowników do prac szczególnie niebezpiecznych w zgodzie z RODO i UODO.

 

Program szkolenia przygotowany na zapotrzebowanie Nadzoru Ruchu w Zakładach Komunikacji Miejskiej po  katastrofie  2020r w Warszawie na S8

 

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności wstępnego rozpoznawania, osób niezdolnych do pracy z powodu: bycia pod wpływem substancji zakazanych prawem, skutków ubocznych po covid 19  wykorzystując podręczne analizatory oraz własne zmysły.

 

Dla kogo?: Szkolenie skierowane jest do kadry nadzoru podstawowego, dyspozytorów, managerów którzy np. dopuszczają pracowników do pracy, prowadzą odprawy pracowników, oraz innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.Elementy programu 4 h spotkanie - praktyczny warsztat

 

1/Tworzenie mapy zagrożeń.
2/Metody i techniki oceny świadomości-przytomności.
3/Zasady prowadzenia testów.

4/Tolerancja, interpretacja wyniku pomiarów, progi stanu po użyciu oraz pod wpływem.
5/Warsztat z badań organoleptycznych i sensoryki.

6/Warsztat z badań wykorzystując urządzenia pomiarowe.
7/Przepisy BHP i zasady etyczne podczas prowadzonych testów.
8/Dobra komunikacja.
9/Zabezpieczanie materiału z przeprowadzonych, testów:
10/Radzenie sobie i osób monitorowanych z nadmiarem stresu podczas prowadzonych czynności.
-rozładowywania stresu - fizyczne i inne metody redukcji napięcia.
11/Środki prewencyjne w zakładzie pracy - najnowsze i najskuteczniejsze techniki oddziaływania, sposoby i zasady ich stosowania-doświadczenia innych firm na świecie.
12/Najczęściej popełniane błędy - główni winowajcy czyli nasze własne błędy.
13/Wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczycieli ZUS jak też inne Firmy i Towarzystwa asekuracyjne, regres.

14/Test równowagi 

15/ Nowe sposoby identyfikacji osób "pod wpływem" które zrodziły się w czasie ograniczeń spowodowanych pandemią. 

 

 

Szkolimy w grupach około 12 - 15 osób.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia będą prowadzone w miejscu i terminie ustalonym ze zleceniodawcą. Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 4 h .

Istnieje możliwość organizacji indywidualnego toku szkoleń z całości lub wybranych przez organizatora zagadnień programu. 
Kontakt: Tel. 501 134 201

peryt@peryt.pl