Szkolenia

Szkolenia 2023

 "Zasady badań trzeźwości w praktyce, alkomatem i narkotestem po nowelizacji Kodeksu Pracy 2023 ".

Szkolenie dedykowane dla osób które będą badały/testowały pracowników w imieniu pracodawcy.

 1. Procedura kontroli trzeźwości.
 2. Wprowadzenie prewencyjnej  kontroli trzeźwości.
 3. Zasady zapoznawania pracowników z przepisami o kontroli trzeźwości.
 4. Dokumentacja działań prewencyjnych i wyników badania-protokół.
 5. Dopuszczalna przez prawo zawartość alkoholu i innych substancji w organizmie pracownika.
 6. Kontrola na zawartość alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.
 7. Warsztaty z badań pracowników alkomatem i narkotestem ew. moczu.
 8. Inne metody badań trzeźwości-nielaboratoryjne.
 9. „Uzasadnione podejrzenie” i inne podstawy prawne do prowadzenia badań.
 10. Przepisy BHP i zasady etyczne podczas prowadzonych badań.
 11. Redukcja nadmiaru stresu podczas prowadzonych badań.
 12. Najczęściej popełniane błędy - główni winowajcy czyli nasze własne błędy.
 13. Zapobieganie fałszowania dowodów-wydychanego powietrza, śliny, moczu, krwi.
 14. Gra strategiczna integrująca osoby zaangażowane w firmie odnośnie bezpieczeństwa- osób, zdrowia,  płynności, finansów oraz marki firmy.

 

 

 

 Szkolenie dedykowane dla osób nadzorujących pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, które wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej pracownika.