Blokady alkoholowe do firm

 

  Blokada alkoholowa - zautomatyzowany system zabezpieczający dostęp do pomieszczeń, lub wejścia na teren zakładu pracy przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu.

Blokada alkoholowa nie jest  urządzeniem do badania trzeźwości   i z tego  względu można ją stosować w zakładach pracy  jako zabezpieczenie przed wejściem na teren firmy  a tym samym  popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia  np. uruchomieniem auta przez osobę niezdolną, maszyny, lokomotywy.  

W wielu firmach pracownicy proszą o takie zabezpieczenie dla własnego bezpieczeństwa i komfortu pracy. 

 Zasada działania w 3 krokach

1/W bramce-kołowrocie umieszczony jest alkomat w który wdmuchujesz z odległości ok. 5cm wydychane powietrze (obecnie w dobie covidu poprzez ustnik jednorazowy- warty kilka groszy)

2/Jeśli jesteś "czysty" to alkomat odblokowuje system i możesz się zalogować (zostawić swoje dane)

 

3/Jeśli dane są zgodne to blokada bramki się zwalnia i możesz wejść na teren firmy. 

Blokada może współpracować z KD i RCP.

 

Mamy wiele  rozwiązań blokad-" szyjemy na twoją miarę".

Nasze blokady mogą badać: wybrane losowo osoby, wszystkie które zaznaczysz w ustawieniach wpisując pracownika do bazy danych  rcp , lub zwolnić go z obowiązku badania.

Przedstaw nam jaki masz problem a dostarczymy Ci w przyjaznej cenie sprawdzone rozwiązanie.  

 

Przykład mini rejestratora do małej lub średniej firmy: jedno stanowisko w firmie ok 150 osób  KD+ RCP+ alkomat bez bramek to koszt około  5900.00 PLN (w cenę nie są wliczone koszty transponderów- kart zbliżeniowych)  

Posiadamy również systemowe rozwiązania, odnośnie zapobiegania dopuszczenia do pracy osób pod wpływem innych substancji zakazanych prawem (narkotyki lub dopalacze).

System dopasowujemy do struktury i działalności firmy-"szyjemy na miarę".

Urządzenia montuje się też bez bramek przy czytnikach RCP lub przed wejściem do ważnych strategicznych miejsc co powoduje że nietrzeźwy pracownik nie na dostępu. Przed zalogowaniem  się kartą, osoba proszona jest o wdmuchnięcie powietrza  (bez ustnika, lub jak teraz  w dobie Covidu poprzez ustnik )  z płuc przez 2 sekundy, analiza powietrza trwa zaledwie sekundę. Jeśli jest ok. to można zostawić dane poprzez przyłożenie karty do czytnika i bramka się otwiera. W przypadku wyniku pozytywnego urządzenie blokuje pobranie danych i wejście pracownikowi na teren firmy.

 

System ma wiele możliwości informowania. Z uwagi na RODO można wyłączyć dodatkowe funkcje jak: informowanie odpowiednie osoby o zdarzeniu, usiłowaniu wejścia osoby "pod wpływem"  światłem, dźwiękiem, zapisując obraz lub wysyłając  komunikat SMS, e-mail do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo np. BHP lub kadr."

Instalujemy również blokady tzw. mobilne- Alkoskaner, które można używać mobilnie np. na małych budowach gdzie nie ma bramek.

 

Alkoskaner to połączenie w jedno urządzenie: alkomatu elektrochemicznego z czytnikiem kart bazą osób na serwerze z tel. komórkowym.  

Osoby przed  wejściem do strefy „szczególnie niebezpiecznej” wdmuchują wydychane powietrze w alkomat jeśli jest ok to urządzenie prosi o zalogowanie  się  kartą zbliżeniową. W przypadku wyniku pozytywnego urządzenie nie pozwala się zalogować daje komunikat dźwiękowy lub zapalając czerwoną lampkę nakazuje powstrzymania od wejścia do strefy.

 

Powyższe blokady można instalować także przy różnych maszynach, dźwigach, lokomotywach itp. w urządzeniach które wymagają bezwzględnie trzeźwego operatora.Powyższe rozwiązanie powstało w oparciu na nasze doświadczenia w badaniach pracowników od 1996 roku jak też obecne zapotrzebowanie pracodawców wskutek  zapisów w RODO i UODO.

Alkostaner zabezpiecza pracownika i pracodawcę  przed utratą, zdrowia, życia, dóbr materialnych, czasu oraz marki Firmy.

 

 

 Istotne cechy systemu Alkoskaner

o    Mały koszt instalacji i utrzymania samodzielna prosta obsługa intuicyjna.

o    Czas potrzebny na wykonanie 1 pomiaru – około 3 sekund.

o    Alkomaty z czujnikami elektrochemicznymi, duża dokładność pomiaru.

o    Identyfikacja pracownika na podstawie karty RFID współpracuje z KD i RCP

o    Duża przepustowość systemu, 260-300 pomiarów na godzinę przez jeden Alkoskaner(bramkę).

o    Otwieranie drzwi, bram, szlabanów, kołowrotów zgodnie z uprawnieniami przechowywanymi w centralnej bazie danych.

o    Łączność z centralnym serwerem przez sieć komputerową, stanowisko pomiarowe w dowolnej odległości od serwera.

o    Nieograniczona liczba stanowisk kontroli.

o    Mobilne stanowiska pomiarowe, łączność przez modem telefonii komórkowej.

  

Jeśli jesteś zainteresowany w/w rozwiązaniem to prosimy o kontakt. 501-134-201

 

 

 

   www.ustniki.pl       tel. 501-134-201    e-mail: peryt@peryt.pl

 

Sortuj wg: