Analiza włosów toksykologiczna

Analiza wysoko laboratoryjna włosów na zawartość substancji psychoaktywnych

 

Informujemy iż obecnie wprowadziliśmy do swojej  oferty ,nową innowacyjną metodę , bardzo popularną w krajach wysoko rozwiniętych do wykrywania substancji psychotropowych  z włosów obejmującą szeroką grupę, ponad 500 !!! substancji. Nowość! Biomarker nikotyny kotynina. Identyfikujemy GHB.

Badania te są wykonywane metodami wysoko laboratoryjnymi jak:   LC-MS/MS, GC-MS oraz metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym z Head-Space. Jako jedyni w kraju mamy akredytowany tak szeroki zakres wykrywanych związków, opartej na wzorcach przy udziale najwyższej klasy specjalistów i najnowocześniejszego sprzętu, którym dysponujemy. W krajach takich jak USA czy Niemcy metoda ta jest najpopularniejszą jeżeli chodzi o detekcje substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka.


Laboratorium ma akredytację PCA  i działa w oparciu o normę 
ISO/IEC PN-EN 17025:2017

 

Udzielamy wsparcia przed wykonaniem  pobrania materiału do badania  aby zachować dobre relacje międzyludzkie. 

Z badań włosów korzystają: osby prywatne i firmy z całej Europy ponieważ działamy zgodnie ze sztandarami ISO/IEC PN-EN 17025:2017 :pracodawcy (Linie lotnicze, armatorzy, firmy transportowe, komunikacyjne ), osoby pomawiane w rodzinie lub pracy, szkole o konsumpcje substancji odurzających ,osoby które utraciły prawo jazdy a odzyskały je  warunkowo, strony w sprawach rozwodowych które są pomawiane  o zażywanie substancji zakazanych aby ograniczyć im dostęp do dzieci. Obecnie z tej metody  badań (anonimowo) korzystają wspólnicy w spółkach,  …. Koniec z pomawianiem, tym badaniem możesz udowodnić swoją czystość.  

 

 

Dlaczego warto korzystać z testów we włosach ?
Największe zalety metody badania substancji we włosach to długie tzw. „okno czasowe”(1 cm włosów to około 1 miesiąc naszej historii np.5 cm to około 5 miesięcy jaki możemy przebadać. Badać możemy całościowo np. 5 cm lub możemy ciąć włosy na segmenty 1cm  i badać miesiąc po miesiącu. Badanie to pozwala na podanie przybliżonego czasu zażycia substancji nawet do 12 miesięcy wstecz. W przypadku próbki śliny substancje można stwierdzić tylko w ciągu 48 godzin od zażycia, a w moczu większość w ciągu 2-3 dni od kontaktu.
Bardzo trudne jest zafałszowanie próbki włosów co jest możliwe w przypadku moczu (eliminacja fałszywie ujemnych wyników ).
Eliminują możliwość zewnętrznej kontaminacji poprzez np. przebywanie w pomieszczeniu gdzie palono narkotyk (brak fałszywie dodatnich wyników).
Badania pokazują najwyższą skuteczność detekcji we włosach substancji psychotropowych czy środków odurzających  w porównaniu do innych materiałów biologicznych. Substancje psychoaktywne wbudowują się w strukturę włosa w okresie 3 tygodni od momentu zażycia. Dlatego też nie należy pobierać włosów tuż po spożyciu. 

Rodzaj badanego materiału

Oznaczana substancja

Cena

Termin realizacji

Kosmyk włosów*

Zbadanie próbki włosów na zawartość substancji stanowiących środki odurzające i psychotropowe

850-1500 PLN
brutto / 1 próbka do

3 cm   

Od 14 do 21 dni roboczych

Kosmyk włosów*

Pobranie, zbadanie i udokumentowanie pobrania próbki włosów do celów dowodowych  z opinią .

Od   1950    PLN
brutto / 1 próbka do

3cm  

Do uzgodnienia

Kosmyk włosów*

Marker ETG świadczy o chronicznym

nadużywaniu alkoholu.

1350
brutto / 1 próbka 

3cm  

Od 14 do 21 dni roboczych

Kosmyk              włosów*

Biomarker kotynina świadczy o paleniu papierosów, nikotynizm

.

1500
brutto / 1 próbka 

3cm 

Od 14 do 21 dni roboczych

 

 

Nr konta do przelewu Medat2000 Janusz Peryt 43 1020 1185 0000 4602 0013 7042

*Szczegółowa instrukcja pobrania włosów do badań na dole artykułu lub poproś o instrukcje krok po kroku na e-mail.
*Szczegółowy zakres badanych substancji wysyłamy na e-mail. 


Do celów dowodowych włosy pobiera osoba do tego upoważniona, przeszkolona  w/g procedury Society of Hair Testing. 

 

Sposób pobierania materiału do badań dla własnych potrzeb:

Włosy należy pobrać z potylicznej części głowy(obszar: czubek  tyłu głowy i obszar między uszami)  włosy przed obcięciem  należy związać nitką lub gumką, ściąć tuż przy skórze głowy, kosmyk włosów powinien być grubości ołówka (ok. 6 – 7 mm średnicy, minimum 200 mg). Ponadto należy zaznaczyć w wyraźny sposób kierunek wzrostu włosów -wiązanie bliżej skóry  głowy. Tak pobrane włosy należy zapakować w folie aluminiową dobrze zwinąć aby w trakcie transportu nie doszło do przesunięcia się poszczególnych włosów zapakować  do koperty , przesłać na adres Medart2000 Peryt Janusz  Warszawa.

 

 Interpretacja wyników.

Wynik równoznaczny lub przekroczenie podanych progów świadczy o konsumpcji substancji z danej grupy narkotyków.

1.Amfetaminy : metamfetamina, MDA, MDMA/Ecstasy/, MDEA     0,1  ng/mg
2.Kannabinoidy : marihuana,haszysz...                                      0,02 ng/mg
3.Opiaty : morfina, heroina, kodeina, opium                               0,1   ng/mg
4.Kokaina (BZO)                                                                       0,1   ng/mg

5.Benzodiazepiny                                                                     0,05 ng/mg

 

 

 

Analiza włosów na zawartość EtG

 

Glukuronid etylu ( EtG ) jest metabolitem etanolu, który powstaje w organizmie w wyniku glukuronidacji po ekspozycji na etanol, zwykle z picia napojów alkoholowych . Jest wykorzystywany jako biomarker do testowania etanolu i monitorowania abstynencji alkoholowej w sytuacjach, w których spożywanie alkoholu jest zabronione, na przykład przez wojsko, w programach leczenia alkoholowego, w profesjonalnych programach monitorujących (pracownicy służby zdrowia, prawnicy, piloci linii lotniczych w odzyskiwaniu uzależnień ), w szkołach, klinikach transplantacji wątroby . Oprócz stosowania do monitorowania abstynencji i wykrywania picia, EtG ma również potencjał monitorowania ilości spożywanego alkoholu w czasie, ponieważ można go wykryć we włosach.

 

Interpretacja wyników.

0,00 do 7 pg/mg świadczy o abstynencji.

7.00 pg/mg do 30 pg/mg świadczy o umiarkowanym spożyciu etanolu.

Powyżej 30 pg/mg świadczy o chronicznym nadużywaniu alkoholu.

Oznaczenie etylu glukoronowego (ETG) powyżej 30 pa/mg we włosach mocno sugeruje chroniczne nadużywanie alkoholu (odpowiadającemu powyżej 60 g czystego alkoholu dziennie przez kilka dni t.j. -6 porcji alkoholu -odpowiada to np. 3 butelek piwa 0.5l 5%) zgodnie z konsensusem Society of Hair Testing, przez okres odpowiadający długości testowanego pasma włosów. Oceniamy był średni wzrost włosa 1 cm (0.8 – 1,2 cm) przez miesiąc. Ponadto maksymalny okres 6 miesięcy należy dodać w celu uwzględnienia wzrostu włosów w fazie telagen i katagen. Stąd w tym przypadku badana długość włosa 3 cm odpowiada retrospektywnemu okresowi 3 do 9 miesięcy przed pobraniem włosów do badania. Wynik jest wiarygodny i jednoznaczny. 

 

Kotynina (obecnie nie badamy) Nowoczesny i innowacyjny test z włosów do wskazania poziomu kotyniny w organizmie. Dzięki temu można stwierdzić ilość przyjmowanej dziennie nikotyny lub abstynencji.
Kotynina jest organicznym związkiem chemicznym który powstaje w wyniku rozkładu nikotyny w organizmie człowieka. Kotynina jest metabolitem nikotyny, o okresie półtrwania 20–40 godzin.

U palacza tytoniu można wykryć kotyninę z włosów nawet po kilku miesiącach .
Z pomocą tej metody można zwiększyć efektywność badań miejsca pracy, oraz sprawdzać skuteczność rzucania palenia. Punkt odcięcia Cut Off dla Kotyniny  to 0,05 ng/mg.

 

GHB (obecnie nie badamy)To tzw. tabletka gwałtu. Substancja ta występuje naturalnie na pewnym poziomie w naszym organizmie i dość trudno było  udowodnić  że podano mu GHB. Opracowaliśmy i opatentowaliśmy metodę, która pozwala udowodnić że podano z zewnątrz GHB.