Benefity

 

 

Zdrowie w Pracy

W ramach zdrowia w pracy oferujemy benefity dla pracowników obejmujące:  relaksację, automasaż, sesje oddychania, odżywiania, dostępu do prywatnej służby zdrowia, wsparcie w uwalnianiu się od nikotyny NPZ. Świadczenia te mają za zadanie  poprawić jakość życia w pracy po pandemii.  

Specjalizujemy się w organizacji „Chwil dla Zdrowia” w firmach.

Chwila dla zdrowia to kliku minutowa przerwa, porównywalna do kawowej, która ma pomóc pracownikowi w szybkiej regeneracji organizmu, pozbycia się nadmiaru napięć, pobudzenia się do aktywności lub uruchomienia ukrytych potencjałów.

Nasze usługi dają możliwość budowania pozytywnego wizerunku nowoczesnego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Zdrowsi i sprawniejsi  pracownicy to  gwarancja dużo bardziej efektywnej pracy.

Jesteśmy pionierami w tworzeniu „Chwil dla Zdrowia” na terenie firm.

Benefity dla pracowników są coraz częściej stałym elementem systemu motywacyjnego firmy. Pracownicy doceniając je i realnie odczuwając stają się bardziej zmotywowani do wykonywania swoich zadań. Warto jednak pamiętać o tym, że rację bytu mają tylko dopasowane świadczenia dla pracowników, które naprawdę wpisują się w ich krąg zainteresowań i satysfakcjonują ich.