Badania Trzeźwości pracowników- nieinterwencyjne

Obecna sytuacja epidemiologiczna oraz z uwagi na ochronę danych wrażliwych, wprowadziliśmy nowe formy monitorowania bezpieczeństwa w firmach.

Mamy nowe rozwiązania dostosowane do nowych ustaw.

OBSERWACJA   

Dlaczego badania nieinterwencyjne?
W przypadku obserwacji, wielką wagę przykłada się do tego, by były to badania nieinterwencyjne. Oznacza to, że przeprowadzane obserwacje nie mają charakteru interwencji – nie wykonuje się żadnych dodatkowych procedur diagnostycznych, itd.

Badania mają odpowiedzieć na ważne pytania, sprawdzić efektywność technik i ich wpływ na ludzi. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zastosowano badań nieinterwencyjnych.

Ogółem rzecz biorąc, opisywany rodzaj badań ma służyć ocenie jakiegoś zjawiska społecznego, przy czym obserwacja jest tańsza i łatwiejsza w przeprowadzaniu od badań przesiewowych czy ilościowych.

Badanie nieinterwencyjne jest pierwszym krokiem przed nabraniem  uzasadnionego podejrzenia aby przejść do następnego kroku czyli testu równowagi -(proszę nie mylić z robieniem jaskółki) i uruchomienia następnych kroków procedury bezpieczeństwa w firmie.