Test covid19 ag antygen 10 sztuk dla profesjonalistów

Cena:345.00
Do koszyka

Antygeny Covid-19 sposobem na stwierdzenie zakażenia

Jeśli reprezentujesz zakład pracy lub inną instytucję to przed zakupem skontaktuj się z nami, prosimy o wypełnienie  oświadczenia że zakupione  testy nie są do dalszej odsprzedaży a jedynie na własny użytek firmy a badanie będzie wykonywała osoba uprawniona

Informacje dla profesjonalistów:

Szybki medyczny niemiecki  test COVID-19 Ag 

 COVID-19 Antygen Szybki test - na chromatograficznej boczne immunologiczny przepływu - sprawdza fragmentów białek z wirusa, a zatem do jej bezpośredniego fizycznego obecności w organizmie. Wykonywany jest za pomocą wymazu z jamy ustnej lub nosogardzieli. Jest on ekstrahowany w roztworze buforowym, a następnie pipetowany na kasetę testową. Wynik jakościowy jest gotowy w mniej niż 20 minut.

Diagnostyki czułość wynosi 97,56% (wartość CT 20 - 30) i diagnostyki swoistość wynosi > 99,9% . Oznacza to, że pozytywne wyniki testów antygenowych są bardzo precyzyjne. Ponieważ jednak zawsze istnieje szczątkowe ryzyko wyniku fałszywie ujemnego, w razie wątpliwości należy przeprowadzić test PCR w celu potwierdzenia wyników ujemnych. Wybór między testami na przeciwciała, antygen i PCR nie jest decyzją „albo / lub”. Raczej najlepsza taktyka to połączenie aplikacji.

Właściwości testowe:

Zoptymalizowany proces testowania

Wysoka specyficzność (> 99,9%)

Bardzo wrażliwe z wysokim poziomem wiremii: 97,56% (wartość ct: 20-30)

Łatwy w użyciu

Szybkie i wiarygodne wyniki testów w zaledwie 15 minut

Badanie można przeprowadzić na próbkach z nosa, nosa i jamy ustnej i gardła

Można przechowywać w temperaturze pokojowej

Wszystkie składniki testu - w tym sterylne waciki - są dołączone

Brak reaktywności krzyżowej z koronawirusami sezonowymi (takimi jak hCoV-229E, -HKU1, -NL63 i -OC43) ani wirusami grypy (takimi jak grypa A / B)

 Wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników do diagnostyki in vitro zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.

Informacje dla nieprofesjonalistów:

Wykrywanie antygenów koronawirusa w organizmie pacjenta jest dobrym markerem diagnostycznym w stwierdzeniu określenia stanu pacjenta (zdrowy / chory) oraz możliwości dalszej transmisji wirusa. Test jest pomocny we wczesnej diagnostyce gdyż antygeny mogą być wykryte już we wczesnym stadium choroby.

ANTYGENY KORONAWIRUSA

Antygeny AG – mogą się one pojawić się u chorego przed pojawieniem się nawet jakichkolwiek objawów Covid-19. Zwykle są wykrywane w organizmie do czasu ustąpienia choroby i wyzdrowienia.

Testy z wymazu na koronawirusa

WYKRYCIE ZARAŻENIA JUŻ NA WCZESNYM ETAPIE

Szybkie testy antygenowe umożliwiają wykrycie białek wirusa SARS-CoV-2 (antygenów)  w próbkach pobranych od pacjenta z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosa lub noso-gardła). Test na antygeny powinno wykonać się jak najwcześniej od czasu ekspozycji na koronawirusa lub od pojawienia się symptomów choroby. Antygeny koronawirusa pojawiają się niezależnie od pojawienia się objawów, dlatego stanowią pomoc we wczesnej diagnostyce zarażenia Covid-19.

Na czym polega test antygenowy

ANTYGENY KORONAWIRUSA

Testy antygenowe Covid-19, polegają na wykryciu, za pomocą specjalnych enzymów, specyficznych białek (patogenów) koronawirusa w trakcie jego replikacji. Obecność antygenów stanowi podstawę w ocenie aktualnego stanu zdrowia diagnozowanego pacjenta. Dzięki testowi na antygeny koronawirusa, jest możliwe stwierdzenie aktywnego zarażenia i choroby Covid, także u pacjentów bezobjawowych.

Czym są antygeny

Antygeny są to substancje znajdujące się na powierzchni wirusów, atakujące organizm – są patogenami wirusa. Cząsteczkami antygenów są zwykle specyficzne, obce białka które wzbudzają odpowiedź immunologiczną organizmu i reagują z przeciwciałami. Przeciwciała wiążą się z antygenami neutralizując je. Test antygenowy wykrywa specyficzne dla koronawirusa patogeny (antygeny AG), które powstają podczas jego replikacji w organizmie zarażonego.

Sprawdź czy przechodzisz covid-19 w sposób skąpo lub bezobjawowy

Widoczne objawy  zarażenia Covid mogą występować tylko u części osób faktycznie zarażonych. Pozostałe osoby mogą przechodzić zakażenie koronawirusem w sposób skąpo lub bezobjawowy, wciąż jednak mając zdolność do zarażania innych. Antygeny pojawiają się w organizmie niezależnie od intensywności objawów covid, dlatego są dobrym kryterium podczas diagnostyki zarażenia koronawirusem

Bądź pewny że jesteś zdrowy lub czy wciąż jeszcze możesz zarazić innych

Testy antygenowe, stwierdzają aktywne zarażenie koronawirusem u badanego pacjenta. Daje to możliwość szybkiego zidentyfikowania możliwości nieświadomego zarażania innych Covid-19. Na podstawie testu można zdecydować o zakończeniu bądź kontynuacji kwarantanny albo zmodyfikować sposób leczenia pacjentów objawowych.

Zrób test kontrolny po przebyciu zarażenia koronawirusem

Testy na obecność antygenów mogą służyć  jako testy potwierdzające wcześniejszy pozytywny lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Mogą służyć także jako testy monitorujące aktywny stan infekcji Covid-19 lub testy kontrolne po przebytej chorobie potwierdzające brak możliwości transmisji wirusa.

Kto powinien wykonać test antygenowy

CZY POWINIENEŚ ZROBIĆ TEST NA COVID-19?

Test na antygeny koronawirusa, skierowany jest do osób które podejrzewają aktywną chorobę covid, czynne zarażenie wirusem SARS/nCoV-2 lub miały kontakt z osobą zarażoną.  Test antygenowy z wymazu,  sprawdza się wśród osób u których, pojawiły się objawy związane z Covid-19 lub podejrzewają bezobjawowy charakter choroby.

Szybkie zidentyfikowanie zainfekowania osoby, umożliwia podjęcie działań na wczesnym etapie i zapobiega dalszej transmisji koronawirusa.

 

*Masz objawy sugerujące zrażenie koronawirusem

*Niedawno miałeś kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS/nCoV-2

*Podejrzewasz że przechodzisz Covid-19 w sposób bezobjawowy

*Chcesz wykonać test kontrolny i sprawdzić czy dalej jesteś chory

*Często masz kontakt z różnymi osobami