Test covid19 Igm Igg na przeciwciała 10 sztuk tylko dla profesjonalistów

Cena:345.00
Do koszyka

Test na obecność przeciwciał  koronawirusa

Jeśli reprezentujesz zakład pracy lub inną instytucję to przed zakupem skontaktuj się z nami, prosimy o wypełnienie  oświadczenia że zakupione  testy nie są do dalszej odsprzedaży a jedynie na własny użytek firmy a badanie będzie wykonywała osoba uprawniona

 

Właściwości testowe:

*Wysoka czułość i specyficzność

*Łatwy w użyciu

*Szybkie i wiarygodne wyniki testów w zaledwie 10 - 20 minut

*Badanie można wykonać przy użyciu pełnej krwi (pobranej z żyły lub opuszki palca), surowicy lub osocza

*Test można przechowywać w temperaturze pokojowej

 Wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników do diagnostyki in vitro zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.

SZYBKI TEST IMMUNOLOGICZNY

Testy serologiczne wykrywają obecność przeciwciał IgG i IgM świadczących odpowiednio o przeszłym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2 lub o wciąż jeszcze aktywnej infekcji. Test na przeciwciała, może sugerować kiedy przebyto chorobę Covid-19. Nie wymaga dodatkowego badania laboratoryjnego

ILOŚCIOWE WYKRYWANIE PRZECIWCIAŁ WIRUSA

Test na obecność przeciwciał jest badaniem ilościowym i opiera się na odpowiedzi immunologicznej pacjenta. Potrafi określić wcześniejszą, np. ukrytą infekcję Covid-19 oraz sprawdzić czy w organizmie pacjenta pojawiły się przeciwciała dające odporność na kolejne zarażenie wirusem.

Test z krwi opuszkowej

Materiałem poddanym badaniu jest krew opuszkowa z palca lub krew żylna i osocze. Podstawą badania jest określenie obecności przeciwciał koronawirusa w pobranej próbce.

Na czym polega test na przeciwciała

PRZECIWCIAŁA KORONAWIRUSA

Testy na przeciwciała koronawirusa polegają na badaniu obecności reaktywnej immunoglobuliny powstałej po kontakcie z wirusem SARS/nCoV-2, przy pomocy specjalnych enzymów. Rozpoznanie przeciwciał wirusa  w różnych klasach; IgG oraz IgM, daje możliwość oszacowania kiedy doszło do zarażenia oraz ocenę kiedy przebyto chorobę. Obecność przeciwciał koronawirusa, daje możliwość retrospektywnego zdiagnozowanie u pacjenta styczności z wirusem wywołującym Covid.

Czym są przeciwciała

Przeciwciała to immunoglobuliny – specyficzne białka produkowane przez limfocyty B, w organizmie chorego. Powstają  jako odpowiedź  immunologiczna na atakujące je patogeny wirusa (antygeny). Celem przeciwciał jest łączenie się z antygenami oraz ich neutralizacja. Przeciwciała mogą być wykryte w wielu klasach w zależności od czasu od ekspozycji na patogeny. Aby układ odpornościowy zaczął produkować przeciwciała, musi upłynąć kilka dni od zakażenia. Test na przeciwciała wykrywa swoiste / reaktywne immunoglobuliny w klasach IgG i IgM, powstałe jako odpowiedź układu odpornościowego organizmu po kontakcie z patogenami koronawirusa.

Przeciwciała koronawirusa sposobem na rozpoznanie zarażenia

Przeciwciała koronawirusa, pojawiają się w organizmie zwykle w tym samym czasie co objawy choroby covid-19 lub chwilę po ustąpieniu objawów, nawet w przypadku gdy pacjent przechodzi infekcje w sposób bezobjawowy. Przeciwciała są rozpoznawane w dwóch klasach IgG i IgM, w zależności od tego ile czasu minęło od zakażenia wirusem.

PRZECIWCIAŁA PRZY INFEKCJI COVID-19

+ Przeciwciała IgM – sugerują aktywne zarażenie lub niedawno zakończoną chorobę i utrzymują się zwykle do 2-3 tygodni od zakażenia.

+ Przeciwciała IgG  – sugerują przebyte w przeszłości zakażenie koronawirusem i mogą się utrzymywać w organizmie nawet do 6-12 miesięcy od kontaktu z wirusem SARS/nCoV-2.

Testy serologiczne z krwi na Covid-19

WYKRYCIE RETROSPEKTYWNEGO ZARAŻENIA JEST MOŻLIWE

Przesiewowe testy na przeciwciała umożliwiają wykrycie, za pomocą specjalnych enzymów, reaktywnej immunoglobuliny koronawirusa w pobranych od pacjenta próbkach z krwi opuszkowej z palca (krew włośniczkowa lub żylna).

Testy na przeciwciała, mogą sugerować czy i kiedy przebyto chorobę Covid-19, gdyż poszczególne klasy przeciwciał, pojawiają się w różnym czasie od ekspozycji na koronawirusa. Dlatego testy w kierunku przeciwciał, stanowią pomoc w retrospektywnej diagnostyce zakażenia wirusem.

Sprawdź obecność przeciwciał koronawirusa

Obecność przeciwciał u pacjenta jest odpowiedzią immunologiczną organizmu na zarażenie wirusem. Ich zadaniem  jest neutralizacja atakujących wirusów.  Przeciwciała koronawirusa pojawiają się w organizmie w ciągu kilku dni po pierwszych objawach choroby lub po momencie zarażenia. Utrzymują się w organizmie nawet do 4-6 miesięcy od przebytej choroby Covid-19.

Dowiedz się czy przebyłeś ukrytą infekcję covid wcześniej

Pojawienie się przeciwciał covid u pacjenta może sugerować przebytą wcześniej chorobę Covid-19 np w sposób bezobjawowy lub styczność organizmu z koronawirusem w przeszłości. Dzięki testom na przeciwciał, pacjent ma możliwość zweryfikowania wcześniej przebytych „podejrzanych” chorób pod kątem zakażenia koronawirusem

Zbadaj czasową odporność na nowe zarażenie

Poprzez obecność przeciwciał koronawirusa, ryzyko kolejnego zarażenia covid zmniejsza się na czas ich obecności w organizmie. Dzięki temu pacjent zyskuje czasową odporność na kolejne zakażenie wirusem Covid. Testy na przeciwciała mogą być używane jako marker diagnostyczny w ocenie odporności i zdolności do ponownego zakażenia.