Szkolenie dedykowane:

Badanie stanu trzeźwości narkotestem i alkomatem.

Wstępne rozpoznawanie osób niezdolnych do świadczenia pracy.

                                                                                                  

Cel szkolenia

Przygotowanie praktyczne i teoretyczne uczestnika szkolenia. Nabycie umiejętności rozpoznawania, zbadania, udokumentowania osób niezdolnych do świadczenia pracy oraz pod wpływem substancji zakazanych prawem. Nabycie umiejętności właściwego reagowania i stosowania prewencji w oparciu o przestrzeganie regulaminu zakładowego i zasad międzyludzkich, zachowania dobrego imienia i marki firmy.
Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny. Wykorzystyjemy nowe techniki zapamietywania, gwaratujemy natytchmiastową przyswajalność przekazywanego materiału. Prowadzone jest z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków, burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, "okrągłego" stołu doświadczeń oraz wykładów, a także w oparciu o konkretne przykłady zgłaszane przez uczestników szkolenia i inne.  


Dla kogo

Szkolenie skierowane jest  do:

  • Osób kierujących pracownikami (kierownik, mistrz, menager,brygadzista,właściciel firmy,personalny, BHP), odpowiedzialnych za organizowanie pracy podległym pracownikom, którzy dopuszczają pracowników do prac niebezpiecznych, prowadzą odprawy pracowników przed rozpoczęciem pracy,  oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładzie pracy.
  • Kim jesteśmy

Od ponad 20 lat zajmujemy się bezpieczeństwem "miejsca pracy", badaniami trzeźwości pracowników w zakładach pracy. Oprócz szkoleń i prewencji zajmujemy się badaniami trzeźwości pracowników na zlecenie pracodawcy. Mamy zawarte stałe umowy z  zakładami w których  systematycznie badamy pracowników na zawartość alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Stawiamy na rozwój osobisty samodyscyplinę. Nasze działania nasycone są elementami języka komunikacji opartej na PBP (Porozumieniu Bez Przemocy)dr. Marhalla Rosenberga. Na bazie własnych  doświadczeń i innych, budujemy współczesne systemy  zabezpieczeń  przed dopuszczeniem do pracy pracowników  pod wpływem substancji zakazanych prawem i "niezdolnych".


Co zyskujesz

Poprzez poszerzenie wiedzy, kadra nadzoru a zarazem podlegli im pracownicy zyskują nową świadomość, panowania nad swoimi emocjami, stresem, słowo odpowiedzialność nabiera nowego znaczenia. Otrzymując certyfikat trudno powiedzieć przełożonemu że nie „widziałem niepokojących sygnałów w zachowaniu współpracownika” lub ”ja się na tym nie znam”. Poprawiają się relacje międzyludzkie i bezpieczeństwo. Pracownicy chętnie uczestniczą w szkoleniu, przejawiają duże zaangażowanie  podczas warsztatów z uwagi na to że tą wiedzę i doświadczenie mogą wykorzystać także  w życiu osobistym.

Program
Rodzaje dostępnych używek i tworzenie mapy zagrożeń.

Metody i techniki oceny stanu trzeźwości, wstępna ocena "optycznie - zmysłami".
Urządzenia do badania stanu trzeźwości – alkomaty, narkotesty, analizatory.

Zasady prowadzenia badań.

Przygotowanie się do pracy z Człowiekiem.

Tolerancja, interpretacja błędu pomiarów.
Warsztat z badań organoleptycznych i sensoryki.
Przepisy BHP i zasady etyczne podczas prowadzonych badań.
Dobra komunikacja.
Prawidłowe tworzenie i zabezpieczanie materiału z przeprowadzonych badań.
Protokół z badania wydychanego powietrza
Protokół z badania śliny.
Warsztat z badań alkomatem.
Warsztat z badań narkotestem.
Radzenie sobie ze stresem podczas prowadzonych badań.
Sposoby rozładowywania stresu.
Środki prewencyjne w zakładzie pracy - najnowsze i najskuteczniejsze techniki oddziaływania, sposoby    i zasady ich stosowania-doświadczenia innych firm na świecie.
Najczęściej popełniane błędy - główni winowajcy czyli nasze własne błędy.

 Omówienie Art. 70. [Czynności osób niezdolnych]

  • 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, których nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną, podlega karze aresztu albo grzywny.
  • 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i podejmuje W tym stanie czynności zawodowe.

może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną, podlega karze aresztu albo grzywny.

Kto to jest „osoba niezdolna”

Co to są” czynności niebezpieczne”

Zapoznanie się z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości z lipca 2011 r.
Orzecznictwo sądów w sprawach "alkohol w miejscu pracy".

Kto to jest osoba „Osoba niezdolna” w świetle prawa

Co to są czynności niebezpieczne

Cena szkolenia

Przez lata prowadząc szkolenia nauczyliśmy się, że klienci bardzo często wybierają program szkolenia, skonfigurowany indywidualnie „uszyty na miarę”  dostosowany do obecnych ich potrzeb.

Dlatego zdecydowaliśmy się, że każdy klient, który zapyta nas o cenę dostanie indywidualną, specjalną ofertę Organizacja zajęć

Szkolimy indywidualnie 1 lub 2 osoby jak też grupowo od 3 osób w górę . 

Szkolimy w miejscu uzgodnionym przez strony, może też być zrealizowane zdalnie poprzez wideo konferencję. 

Uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne, oraz imienny certyfikat potwierdzający nabycie powyższych umiejętności i wiedzy .
Szkolimy  w grupach  do 20 osób.

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 3 do 4 h .

Koszt dojazdu do klienta do uzgodnienia przez strony.
Istnieje możliwość organizacji indywidualnego toku szkoleń z całości lub wybranych zagadnień programu.
Kontakt: Tel. 501 134 201
Fax/tel. 22 631 32 78
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.