Janusz Peryt właściciel firmy Medart 2000 działającej na rynku od 1996 roku, profesjonalnie zajmuje się urządzeniami do badania stanu trzeźwości, zachowywania abstynencji  oraz blokadami alkoholowymi i innymi. Wprowadza w zakładach pracy autorskie programy uświadamiające przed konsekwencjami nadużywania  używek. Prowadzi także szkolenia w zakresie badań osób dopuszczanych do pracy w zawodach szczególnie niebezpiecznych wymagających szeroko pojętej trzeźwości. Umiejętność tą posiadł przygotowując się do  wykonywania czynności lotniczych- jest pilotem.    

Za swoją życiową misję uważa wsparcie pracowników w utrzymaniu miejsc pracy poprzez różnego rodzaju formy rozwoju osobistego m.in. żonglowaniu. Doradza również pracodawcom w tworzeniu systemów i zabezpieczeń. Asystuje w budowaniu zdrowych relacji pracownik-pracodawca, co ma olbrzymi wpływ na życie osobiste.


Najważniejszy jest dla niego człowiek - podaje rękę ludziom o różnych statusach społecznych, różnych problemach zawodowych i prywatnych. Uczy również zdrowego stylu życia. Jego marzeniem, ale i celem wszystkich działań, jest sprawianie, aby ludzie poczuli prawdziwe szczęście i spełnienie.
Interesuje się także psychologią, fizyką kwantową oraz funkcjonowaniem ludzkiego mózgu. Mówi zdecydowanie nie! manipulacji i chorej rywalizacji. Jego pozazawodową pasją jest awiacja i rozwój duchowy. 


Jest człowiekiem o głębokiej duchowości i silnej dyscyplinie. Siły duchowe czerpie z medytacji i modlitwy.