Medart 2000 Janusz Peryt to firma działającej na rynku od 1996 roku, profesjonalnie zajmujemy się urządzeniami do badania stanu trzeźwości-uważności, pomaganiu pracownikom w przestrzeganiu zasad BHP, w zakładach pracy. Wprowadzamy autorskie programy uświadamiające pracowników przed konsekwencjami nadużywania wszelkich używek. Prowadzimy także szkolenia w zakresie badań osób dopuszczanych do pracy w zawodach szczególnie niebezpiecznych wymagających szeroko pojętej trzeźwości. Umiejętność tą nabyliśmy i rozwijamy uwalniając się od swoich przywiązań, m.in. nikotyny, „przydasię”, poprzez samodyscyplinę, uważność, oraz  przygotowując się do wykonywania czynności lotniczych- jesteśmy pasjonatami sportów lotniczych.    

Za swoją życiową misję uważamy wsparcie pracowników w  miejscu pracy poprzez różnego rodzaju formy rozwoju osobistego m.in. żonglowaniu. Pomagamy w mediacjach. Doradzamy również pracodawcom w tworzeniu systemów i zabezpieczeń. Asystujemy w budowaniu zdrowych relacji pracownik-pracodawca, co ma olbrzymi wpływ na życie osobiste rodzin pracowników.


Najważniejszy jest dla nas człowiek - podajemy rękę ludziom o różnych statusach społecznych, różnych problemach zawodowych i prywatnych. Propagujemy i zachęcamy  do zdrowego stylu życia. Naszym marzeniem, ale i celem wszystkich działań, jest sprawianie, aby ludzie poczuli w sobie prawdziwe szczęście i spełnienie.
Interesujemy się także psychologią, fizyką kwantową oraz funkcjonowaniem ludzkiego mózgu i umysłu. Mówimy zdecydowanie nie! manipulacji i chorej rywalizacji. Naszą pozazawodową pasją jest awiacja i rozwój samoświadomości.