Prowadzimy badania dowodowe, przesiwowe pracowników na zawartość alkoholu i innych substancji  psychoaktywnych "kontrolowanych" w: wydychanym powietrzu, ślinie, pocie, włosach,moczu i krwi na zlecenie pracodawcy.

 

Badamy stanowiska pracy.

 

Wyznaczamy ETG-marker który wskazuje na ilości spożywanego alkoholu. 

Na podstawie tego wyniku okresla sie intensywność spożycia alkoholu.

Badanie to stwierdzić czy osoba chronicznie nadużywa alkohol.

 

Prowadzimy w zakładach pracy działania uswiadamiające, motywujące pracowników  do zdrowego trybu życia.

Jest to najskuteczniejsza forma prewencji a zarazem buduje wiezi miedzyludzkie i cementuje  pracowników.

Działania te nie zakłucają świadczenia pracy, działamy w tzw. przerwach, dostosowujemy się do pracowników.

Efektem takich działań sa nawet kilkuletnie okresy bezwypadkowe .

 

 

 

 

 

 

 DSC 099

 

Na terenie Warszawy dojazd gratis

ustniki   Gorąca linia 501-134-201

 W celu zasięgnięcia dalszych - bardziej szczegółowych informacji, proszę o bezpośredni kontakt z numerem tel.: 22-631-32-78 lub 501-134-201