Analiza włosów

Informujemy iż obecnie wprowadziliśmy do swojej  oferty ,nową innowacyjną metodę , bardzo popularną w krajach wysoko rozwiniętych do wykrywania substancji psychotropowych  z włosów obejmującą szeroką grupę, ponad 120 !!! substancji . Badania te są wykonywane metodami wysoko laboratoryjnymi jak:   LC-MS/MS, GC-MS oraz metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym z Head-Space. Jako jedyni w kraju mamy akredytowany tak szeroki zakres wykrywanych związków , opartej na wzorcach przy udziale najwyższej klasy specjalistów i najnowocześniejszego sprzętu, którym dysponujemy. W krajach takich jak USA czy Niemcy metoda ta jest najpopularniejszą jeżeli chodzi o detekcje substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka.


Laboratorium ma akredytację PCA  i działa w oparciu o normę ISO/IEC PN-EN 17025:2005

Przestrzegamy zasad etycznych i zachowujemy anonimowość. Udzielamy wsparcia przed wykonaniem  pobrania materiału do badania  aby zachować dobre relacje miedzyludzkie. 

Z badań włosów korzystają m.in :pracodawcy (Linie lotnicze, armatorzy,firmy transportowe, komunikacyjne ), osoby pomawiane w rodzinie lub pracy o konsumpcje substancji odurzajacych ,osoby które utraciły prawo jazdy a odzyskały je  warunkowo, strony w sprawach rozwodowych   …. Koniec z pomawianiem, tym badaniem możesz udowodnić swoją niewinność.  

Jako jedyni oferujemy Test na zawartość substancji zakazanych we włosach obejmujący tak szeroki zakres  substancji odurzających , większość firm wykonuje badania tylko nielicznych substancji.


Dlaczego warto korzystać z testów we włosach ?
Największe zalety metody badania substancji we włosach to długie tzw. „okno czasowe”(1 cm włosów to około 1 miesiąc naszej historii np.5 cm to około 5 miesiecy jaki możemy przebadać.Badać możemy całościowo np. 5 cm lub możemy ciąć włosy na segmenty 1cm  i badać miesiąc po miesiącu. Badanie to pozwala na podanie przybliżonego czasu zażycia substancji nawet do 12 miesięcy wstecz. W przypadku próbki śliny substancje można stwierdzić tylko w ciągu 48 godzin od zażycia, a w moczu większość w ciągu 2-3 dni od kontaktu.
Bardzo trudne jest zafałszowanie próbki włosów co jest możliwe w przypadku moczu (eliminacja fałszywie ujemnych wyników ).
Eliminują możliwość zewnętrznej kontaminacji poprzez np. przebywanie w pomieszczeniu gdzie palono narkotyk (brak fałszywie dodatnich wyników).
Badania pokazują najwyższą skuteczność detekcji we włosach substancji psychotropowych czy środków odurzających  w porównaniu do innych materiałów biologicznych. Substancje psychoaktywne wbudowują się w strukturę włosa w okresie 3 tygodni od momentu zażycia. Dlatego też nie należy pobierać włosów tuż po spożyciu. 

Rodzaj badanego materiału Oznaczana substancja Cena Termin realizacji
Kosmyk włosów* Substancje stanowiące środki odurzające i psychotropowe Zapytaj o cenę
brutto / 1 próbka  
Od 14 do 21 dni roboczych
Kosmyk włosów* Pobranie i udokumentowanie pobrania próbki włosów do celów dowodowych Od 350 PLN
brutto / 1 próbka  
Do uzgodnienia
Kosmyk włosów*

Marker ETG świadczy o chronicznym

nadużywaniu alkoholu.

Zapytaj o cenę
brutto / 1 próbka  
Od 14 do 21 dni roboczych


*Szczegółowa instrukcja pobrania włosów do badań na dole artykułu lub poproś o instrukcje krok po kroku na e-mail.
*Szczegółowy zakres badanych substancji wysyłamy na e-mail. 

Sposób pobierania materiału do badań:
W celu prawidłowego pobrania włosów  (z potylicznej części głowy) przeznaczonych do badań na obecność środków odurzających kosmyk włosów należy spiąć gumką, a następnie ściąć zupełnie przy skórze, przy czym kosmyk włosów powinien być grubości ołówka (ok. 6 – 7 mm średnicy). Ponadto należy zaznaczyć w wyraźny sposób kierunek wzrostu włosów. Tak pobrane włosy należy zapakować w folie aluminiową dobrze zwinąć aby w trakcie transportu nie doszło do presuniecia się poszczególnych włosów i włozyć  do koperty , przesłać na adres Medart2000 Peryt Janusz  Staszica 13 01-188 Warszawa

 

Analiza włosów pod kątem EtG

UWAGA: W przypadku oznaczania markera EtG nie wykonuje się
analizy segmentowej. 
Analiza określa zawartość EtG we włosach - zawartość EtG we
włosach powyżej 0,01 ng/mg świadczy o chronicznym
nadużywaniu alkoholu. Na podstawie wyników określana jest
intensywność konsumpcji alkoholu - tabela z danymi do interpretacji 
wyników dostępna poniżej .Wynik jest wiarygodny i
jednoznaczny. 

Interpretacja wyników
Zawartość EtG we włosach powyżej 0,01 ng/mg świadczy o chronicznym
nadużywaniu alkoholu

* okresy picia ciągłego (0.7 - 1.0l wódki dziennie) 
przerywane dłuższymi okresami abstynencji - 0,030
ng/mg

* 2.0 - 2.5l piwa w dni weekendu przez ostatnie 
5 miesięcy
- 0,044 ng/mg

* 4.0l piwa dziennie przed długi okres czasu - 0,304
ng/mg

* 2.5 - 3.0l piwa + 0.5l mocnego alkoholu 
dziennie przez długi okres czasu -
0,415 ng/mg

* 0.5l 35% alkoholu dziennie w ciągu ostatnich 
6 miesięcy
- 0,140 ng/mg

* 1.5l 35% alkoholu dziennie przez ostatnie 
6 tygodni wcześniej 2 miesiące abstynencji - 0,305
ng/mg